Data rozpoczęcia szkolenia:

07.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Prezentacja zasad budżetowania i finansowania samorządów.
 • Nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej samorządu terytorialnego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie podstaw finansów i zasad budżetowania samorządów terytorialnych.
 • Zastosowanie metod oceny finansowej i rozpoznanie ryzyka kredytowego na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego samorządu terytorialnego i w okresie spłaty kredytu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków kredytowych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.

TRENER: MIROSŁAW MELLER – szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

CENA: 240 zł/osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Definicja, rodzaje i podstawowe cechy jednostek samorządu terytorialnego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
3. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych.
4. Specyfika gospodarki finansowej samorządu terytorialnego:
4.1. Rodzaje i struktura dochodów i wydatków samorządowych:
4.1.1. Dochody budżetu JST.
4.1.2. Wydatki budżetu JST.
4.2. Przychody i rozchody samorządów:
4.2.1. Przychody budżetowe.
4.2.2. Rozchody budżetowe.
4.3. Mienie JST (mienie komunalne).
5. Zasady budżetowania samorządu.
6. Metodologia oceny ryzyka kredytowego samorządów:
6.1. Wskaźniki finansowe.
6.2. Rating inwestycyjny gminy (zdolność do spłaty zadłużenia).
6.3. Przyczyny i symptomy utraty zdolności kredytowej.
7. Dostosowanie produktowe do potrzeb finansowych samorządu terytorialnego:
7.1. Produkty w obszarze rozliczeniowym i depozytowym.
7.2. Instrumenty zwrotnego finansowania.
7.3. Instrumenty finansowania bezzwrotnego i częściowo zwrotnego.
7.4. Kryteria wyboru produktu finansowego.
7.5. Zalety i wady najczęściej stosowanych instrumentów zwrotnego finansowania.
8. Monitoring sytuacji finansowo – budżetowej jednostki samorządowej.
9. Praktyczne przykłady oceny ryzyka kredytowego jednostki samorządowej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.