Data rozpoczęcia szkolenia:

15.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

30 czerwca 2021r. weszły w życie Wytyczne EBA (EBA/GL/2020/06) w sprawie udzielania i monitorowania kredytów. Wyżej wymienione Wytyczne wymagają wdrożenia w bankach polityki cenowej oraz planu rentowności  produktów kredytowych.

Po okresie wdrożenia należy wprowadzić zasady monitorowania realizacji polityki cenowej oraz planu rentowności produktów kredytowych.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie analizy realizacji Polityki cenowej produktów kredytowych w powiązaniu z weryfikacją zasad wdrażania nowych produktów oraz modyfikacji (cenowej) dotychczasowych produktów, a także opracowanie analizy realizacji planu rentowności produktów kredytowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Na podstawie przeprowadzonej luki wdrożenia Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów w trakcie zajęć zostanie zweryfikowana Polityka cenowa produktów kredytowych.
 • Uczestnik dowie się jak sporządzić (oszacować) plan rentowności produktów kredytowych.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma wzory regulacji:
 1. Polityki cenowej produktów kredytowych,
 2. Zasad wdrażania i modyfikowania produktów (Zarządzanie zmianami),
 3. Zasad stosowania odstępstw,
 4. Plan rentowności produktów kredytowych.
 • Uczestnik otrzyma przykład notatki z analizy realizacji Polityki cenowej (z uwzględnieniem analizy odstępstw cenowych) oraz analizy planu rentowności produktów kredytowych.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem kredytowym, Analityków kredytowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 250 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 220zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

 1. Przesłanki i podstawy prawne opracowania Polityki cenowej produktów kredytowych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Wyliczanie rentowności produktów kredytowych – ćwiczenia praktyczne na przykładach liczbowych.
 4. Sporządzenie Planu rentowności produktów kredytowych.
 5. Zasady weryfikacji cen w przypadku wdrażania nowych produktów i modyfikacji dotychczasowych produktów kredytowych.
 6. Podział zadań w zakresie wprowadzania zmian w ww. obszarach.
 7. Zasady wnioskowania o odstępstwo w zakresie Polityki cenowej.
 8. Podział zadań w obszarze Polityki cenowej produktów kredytowych.
 9. Okresowa analiza realizacja Polityki cenowej oraz planu rentowności produktów kredytowych – omówienie dokumentacji w tym zakresie.
 10. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .