Data rozpoczęcia szkolenia:

28.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zgodnie z zapisami Metodyki KNF w sprawie zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej w bankach powinna funkcjonować Polityka oceny odpowiedniości, obejmująca zasady przeprowadzania oceny pierwotnej (na etapie wyborów do Rady) oraz w trakcie trwania kadencji tj. oceny wtórnej. Suma ocen indywidualnych kandydatów / członków Rady Nadzorczej przekłada się na ocenę zbiorową. Ponadto Rada Nadzorcza w cyklach rocznych (najlepiej przed WZ/ZP) powinna oceniać niezależność członków Komitetu Audytu.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie do oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (ocena indywidualna) oraz Rady Nadzorczej (ocena zbiorowa) zgodnie z Metodyką Komisji Nadzoru Finansowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Uczestnikom szkolenia zostaną udostępnione dostosowane do wymagań Metodyki KNF oraz Rekomendacji Z:
  1. Materiały szkoleniowe w formie prezentacji,
  2. Polityka zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej,
  3. Przykłady standardów kwalifikacyjnych stanowiących załącznik do ww. Polityki, z uwzględnieniem ESG i AML,
  4. Przykłady wypełnienia formularzy oceny wtórnej i pierwotnej.

 ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników ds. organizacji i ds. kadr, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 280 zł osoba/brutto

Kolejna osoba z banku 250 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Schemat przeprowadzania ocen odpowiedniości organów statutowych – podział zadań,
 2. Zasady przeprowadzania oceny pierwotnej kandydatów do Rady Nadzorczej,
 3. Ocena wtórna członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji i przed wyborem na nową kadencję,
 4. Kryteria oraz częstotliwość oceny wtórnej,
 5. Ocena indywidualna,
 6. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej,
 7. Ocena niezależności członków Komitetu Audytu,
 8. Ocena zbiorowa Komitetu Audytu,
 9. Definicja elementów oceny wymagających ustalenia standardów kwalifikacyjnych – poziomu wymaganej oceny na podstawie tabel KNF, z uwzględnieniem ESG i AML,
 10. Definicja standardów kwalifikacyjnych dla członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem członków Komitetu Audytu.
 11. Zapisy w opiniach komisji oceniającej, zapisy do protokołów,
 12. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .