Data rozpoczęcia szkolenia:

24.04.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

 1. Wskazać podstawowe zasady oceny odpowiedniości zgodnie z nową regulacją KNF
 2. Rozpoznać wymagania nadzorcze w zakresie oceny odpowiedniości i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji procesu oceny odpowiedniości oraz regulacjach wewnętrznych w tym zakresie
 3. Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary wymagań i wykorzystać to organizacji procesu oceny odpowiedniości

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 2. W ramach szkolenia uzyskujecie państwo:
1. Polityka powoływania, odwoływania i oceny odpowiedniości Zarządu oraz funkcji kluczowych – 2024 Polityka zgodna z metodyką oceny odpowiedniości wydaną przez KNF, Rekomendacja
2. Polityka powoływania, odwoływania i oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej – 2024 Polityka zgodna z metodyką oceny odpowiedniości wydaną przez KNF, Rekomendacja Z  i pismem z 27 listopada 2020
3. Polityka identyfikacji kluczowych funkcji 2024 Polityka zgodna Rekomendacja Z  KNF i nowymi wytycznymi EBA
3. Przykładowe tabele wymaganych kryteriów dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także funkcji kluczowych – 2024 Tabele ocen kryteriów wymagane od osób ocenianych, a także opisy skali ocen.
4. Przykładowy protokół komisji odpowiedniości Protokół komisji dokumentujący proces oceny RN
5. Przykładowe uchwały organów Przykładowe uchwały dotyczące oceny odpowiedniości

ADRESACI: 

 1. Członkowie Zarządu
 2. Pracownicy komórek ds. wsparcia samorządu
 3. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
 4. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

PROWADZĄCY: WOJCIECH IWANOW – Approved Compliance Expert, Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, Lead Auditor ISO 27001. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Uniwersytetu Merito WSB we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych Uniwersytetu Merito WSB w Toruniu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i compliance w Banku.

CENA: 290 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Metodyka oceny odpowiedniości wydana przez KNF w 2023r
2. Doprecyzowanie wymogów związanych z ryzykami AML/CTF i ESG, a także uwzględnienie ryzyka ML/FT
3. Wytyczne EBA w zakresie oceny odpowiedniości – ocena osób pełniących kluczowe funkcje, w tym AMLRO / Koordynatora ds. PPPiFT
4. Wymagania Rekomendacji Z KNF – ocena członków organów oraz osób pełniących kluczowe funkcje
5. Proces powoływania, odwoływania członków RN, ZA, kluczowych funkcji wg Rekomendacji Z KNF
6. Polityka identyfikacji kluczowych funkcji w 2023r
7. AMLRO / Koordynator AML i jego ocena odpowiedniości
8. Polityka i proces oceny odpowiedniości
1) Sytuacje powodujące konieczność dokonania oceny
2) Rodzaje ocen
a) Ocena pierwotna indywidualna – zmiany formularzy oceny
b) Ocena wtórna indywidualna – zmiany formularzy oceny
c) Ocena zbiorowa
3) Dokumentowanie oceny
4) Działania związane z wynikiem oceny – skutki oceny negatywnej
9. Ocena wymaga kryteriów – wymagania Rekomendacji Z KNF
1) Tabela kryteriów dla Zarządu w 2024
2) Tabela kryteriów dla RN w 2024
3) Tabela kryteriów dla funkcji kluczowych w 2024
10. Ocena zbiorowa – wymóg kryteriów
1) Kryteria oceny zbiorowej – Zarząd, Rada Nadzorcza
2) Kryteria dotyczące Rady Nadzorczej banku spółdzielczego
11. Coroczna ocena członków Komitetu audytu – wymogi wynikające z Metodyki KNF i Dobrych praktyk oraz nowej Metodyki KNF wydanej w 2023
12. Rola i zadania komórki merytorycznej w procesie oceny odpowiedniości
13. Komisja ds. oceny odpowiedniości
1) Komisja powoływana przez RN
2) Komisja powoływana przez ZP

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .