Data rozpoczęcia szkolenia:

02.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Zgodnie z zapisami:

 • Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r.,
 • Ustawy o biegłych rewidentach (…),
 • Rekomendacji H,

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz w cyklach rocznych przeprowadza ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza przeprowadza tę ocenę na podstawie opinii Komitetu Audytu.

Przeprowadzona ocena, o której mowa powyżej, stanowi podstawę do przeglądu procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, w tym Matrycy Funkcji Kontroli i planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej. 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przeprowadzenie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, przeglądu procedur kontroli oraz Matrycy Funkcji Kontroli z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie Compliance AML/CFT.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma:

 • Projekt notatki z oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
 • Projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ww. oceny,
 • Przykłady raportów z realizacji systemu kontroli wewnętrznej,
 • Projekty opinii Komitetu Audytu,
 • Projekt Regulaminu kontroli wewnętrznej (SSOZ BPS),
 • Projekt Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (SSO SGB),
 • Notatkę zawierające wyniki przeglądów ww. procedur,
 • Notatkę z przeglądu Matrycy Funkcji Kontroli,
 • Zweryfikowaną Matrycę Funkcji Kontroli z uwzględnieniem wymagań SSO SGB oraz SSOZ BPS, w tym pod kątem Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie compliance AML/CFT
 • Projekty dokumentów testowych.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, pracowników ds. funkcji kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 260 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej.
 2. Zadania komórki ds. zgodności w systemie kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem Wytycznych EBA oraz Stanowiska UKNF z dnia 1 grudnia 2022r.,
 3. Dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do struktury organizacyjnej z uwzględnieniem trzech linii obrony.
 4. Przegląd zasad raportowania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.
 5. Ocena adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
 6. Weryfikacja mierników skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej – mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej.
 7. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
 8. Rola Komitetu Audytu w procesie oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
 9. Omówienie notatki z weryfikacji Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
 10. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank.
 11. Przegląd i weryfikacja Matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych,
 12. Weryfikacja planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na 2023r.,
 13. Opracowanie projektów dokumentów testowych
 14. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach, projektów uchwał itp.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.