Data rozpoczęcia szkolenia:

20.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) zostały zaimplementowane do obsługi deklaracji członkowskich wraz z wejściem w życie 1.07.2021r. zmiany Ustawy Prawo spółdzielcze. Ustawa Prawo spółdzielcze wymaga, aby na etapie przyjmowania deklaracji członkowskich gromadzić informacje służące ocenie ryzyka AML, a więc dane osobowe.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przeprowadzenia przeglądu i przygotowanie opisu zasad obsługi spraw członkowskich pod kątem ich dostosowania do zmiany ustawy Prawo spółdzielcze, Ustawy AML, ustawy o ochronie danych osobowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza Ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy AML.
 • Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany w regulacjach wewnętrznych należy wprowadzić w związku z zapisami ww. ustaw.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania zakresu informacji niezbędnych do złożenia deklaracji członkowskiej, deklaracji wpłaty, wypłaty lub dopłaty do udziałów.
 • W trakcie szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z ustaniem członkostwa w banku spółdzielczym.
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzór klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów na członków Banku.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 270 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 240 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Podstawy prawne obsługi deklaracji członkowskich w banku spółdzielczym:
a. Ustawa prawo spółdzielcze,
b. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
c. Ustawa o ochronie danych osobowych,
d. Prawo bankowe,
e. Ustawa o doręczeniach elektronicznych,
f. Inne…
2. Zasady przyjmowania w poczet członków banku spółdzielczego z uwzględnieniem zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze,
3. Zakres informacji wymaganych przy przyjmowaniu deklaracji członkowskich na podstawie ustawy AML,
4. Zasady przekazywania klauzul informacyjnych RODO kandydatom na członków Banku,
5. Podział zadań i przepływ informacji w procesie przyjmowania w poczet członków banku,
6. Postępowanie w przypadku ustania członkostwa w banku spółdzielczym oraz tryb wypłaty środków:
a. Wypowiedzenie udziałów,
b. Wypłata udziałów po zmarłym członku,
7. Wpływ zmian w wykazie członków na wysokość kapitału Tier1 (T1) w banku spółdzielczym,
8. Zasady przyznania dywidendy z uwzględnieniem Stanowiska KNF:
a. Wypłata dywidendy,
b. Zwiększenie wartości udziałów (dopłaty do udziałów).
9. Kontrola wewnętrzna w obszarze spraw członkowskich.
10. Zmiany w statucie banku spółdzielczego w związku ze zmianą ustawy Prawo spółdzielcze.
11. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .