Data rozpoczęcia szkolenia:

24.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich wydała rekomendacje dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów. Komisja zaleca wdrożenia Rekomendacji w bankach (w tym w bankach spółdzielczych) do programów szkoleniowych dla wszystkich grup pracowniczych. Komisja zaleca również, aby we wdrażanych programach szkoleniowych, uwzględniać tematy i zalecenia zawarte w rekomendacji. Zgodnie z rekomendacją pracownicy banku powinni być przeszkoleni i przygotowani na pytania związane z tematem zapisów na wypadek śmierci oraz z dziedziczeniem po śmierci klienta.

Związek Banków Polskich zaleca również, by w odpowiednim trybie zapoznać pracowników banków z „Dobrymi praktykami obsługi osób z niepełnosprawnościami w bankach” oraz okresowo dokonywać weryfikacji, czy są one prawidłowo stosowane.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności prawidłowej obsługi szeroko pojętej grupy starszych klientów (seniorów) i osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi rekomendacji ZBP obowiązujących w przedmiocie obsługi seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych zajmujących się kwestiami obsługi seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

TRENER: MARCIN SKOLIMOWSKI – radca prawny. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawowe pojęcia i akty prawne w zakresie obsługi seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 2. Zasady oferowania i reklamowania usług i produktów bankowych;
 3. Oferowanie seniorom produktów kredytowych;
 4. Informowanie seniorów o zapisach na wypadek śmierci oraz dziedziczeniu po śmierci klienta;
 5. Zalecenia dotyczące komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami;
 6. COVID-19 a obsługa seniorów i osób z niepełnosprawnościami;

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.