Data rozpoczęcia szkolenia:

07.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem, w tym audytowaniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, nowych wytycznych EBA oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej Rekomendacji D i praktycznych aspektów jej wykorzystania;
 • Zapoznanie się z nowymi wytycznymi EBA w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami  informacyjno-komunikacyjnymi i bezpieczeństwem ICT;
 • Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska informatycznego Banku Spółdzielczego;
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w tym cyberbezpieczeństwem, w zakresie, w jakim informacje są przechowywane w systemach ICT zgodnie z obowiązującymi standardami.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działu IT.

PROWADZĄCY: MACIEJ GROMEK – Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych. Doświadczenie zawodowe: administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań IT, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku, audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami KRI.

CENA: 220 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wprowadzenie do tematu.
 2. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego.
 3. Rozwój środowiska teleinformatycznego:
  • Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego
  • Rozwój systemów informatycznych
 4. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego:
  • Zarządzanie danymi
  • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
  • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług
  • Kontrola dostępu
  • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
  • Wsparcie dla użytkowników
  • Edukacja pracowników
  • Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego
  • Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu
  • Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego:
  • System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
  • Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
  • Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.