Data rozpoczęcia szkolenia:

02.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej zaliczkę od 2023r.,
 • poznanie najnowszych zmian z zakresu stosowania wniosków i oświadczeń podatkowych od 2023r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione wszystkie rozwiązania podatkowe, w zakresie których podatnik (np. pracownik) może płatnikowi (np. pracodawcy) złożyć wniosek lub oświadczenie podatkowe.
 • Na praktycznych przykładach pokażemy, kiedy podatnik może skorzystać z danej ulgi czy preferencji podatkowej, jak również jakie korzyści, ale też zagrożenia, może to stwarzać w kontekście rozliczenia rocznego.
 • W programie szkolenia nie zabraknie skomplikowanych przypadków, na przykładzie których pokażemy zawiłości naszego systemu podatkowego, w tym wynikającego z tego konsekwencje dla podatników.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 290 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Nowe formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych od 2023r.
II. Terminy obowiązywania wniosków i oświadczeń podatkowych:
1. Czy wnioski i oświadczenia podatkowe złożone w 2022r. Zachowują swoją ważność w 2023r.?
2. Kiedy pracodawca ma obowiązek zastosowania wniosku lub oświadczenia podatnika?
3. Obowiązek aktualizacji wniosków i oświadczeń podatkowych przez podatnika – cofnięcie i wygaśnięcie wniosku.
4. Terminy stosowania wniosków i oświadczeń podatkowych przez organy rentowe np. ZUS.
III. Zmiany w stosowaniu wniosków i oświadczeń podatkowych po ustaniu zatrudnienia.
IV. Nowy PIT-2 (9) a kilka rodzajów przychodów u jednego płatnika – najnowsze wyjaśnienia MF.
V. Zmiany w funkcjonowaniu kwoty wolnej
od podatku i kwoty zmniejszającej zaliczkę
od 2023r.
1. Wysokość kwoty wolnej od podatku i zasady jej ustalania.
2. Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Źródła przychodu umożliwiające skorzystanie z kwoty wolnej od podatku.
3. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca zaliczkę – różnice.
4. Kto może korzystać z kwoty zmniejszającej zaliczkę w 2023r.? – nowe grupy podatników od 2023r.
5. Płatnicy stosujący kwotę zmniejszającą zaliczkę „na wniosek” i „z urzędu”.
6. Korzystanie z kwoty wolnej od podatku „w całości” a miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę.
7. Zmiany w korzystaniu z kwoty zmniejszającej zaliczkę od 2023r.:
• możliwość podziału kwoty zmniejszającej zaliczkę na maksymalnie 3 płatników,
• kiedy nie można podzielić kwoty zmniejszającej zaliczkę na kilku płatników,
• zasady dzielenia kwoty zmniejszającej między kilku płatników – przykłady,
• problemy z podziałem kwoty zmniejszającej między kilku płatników w trakcie miesiąca – nadpłaty i niedopłaty podatku,
• konsekwencje błędnego podziału kwoty zmniejszającej – przekroczenie limitu.
8. Pracownik – emeryt/rencista a kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca zaliczkę:
• zasady korzystania z kwoty zmniejszającej zaliczkę przez emerytów i rencistów,
• stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę przez organ rentowy np. ZUS, KRUS itd. od 2023r.,
• czy emeryt/rencista od 2023r. może podzielić kwotę zmniejszającą zaliczkę między organ rentowy i innego płatnika ( np. pracodawcę)?,
• wypełnianie wniosków EPD-20 i PIT-3,
• problemy z koniecznością dopłaty podatku w przypadku podzielenia kwoty zmniejszającej między organ rentowy ( np. ZUS) a innych płatników ( np. pracodawców).
9. Korzystanie z kwoty zmniejszającej zaliczkę przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą:
• kwota wolna od podatku a forma opodatkowania działalności gospodarczej,
• „dzielenie” kwoty zmniejszającej zaliczkę na kilku płatników przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
• zawieszenie działalności gospodarczej a możliwość korzystania z kwoty zmniejszającej zaliczkę u pracodawcy,
• otwarcie działalności gospodarczej w trakcie roku a korzystanie z kwoty zmniejszającej zaliczkę u pracodawcy.
10. Korzystanie z kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przez podatnika przychodów z najmu lokalu w 2023r.
VI. Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku kilku wypłat w jednym miesiącu.
VII. Kwota zmniejszająca zaliczkę w nowym PIT-2. Zasady wypełniania bloków C i D oświadczenia PIT-2.
VIII. Oświadczenie podatnika o zamiarze skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko:
1. Którzy podatnicy mogą złożyć płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem?
2. Jakie warunki muszą zostać spełnione aby podatnik mógł się rozliczyć z małżonkiem lub dzieckiem?
3. W jaki sposób prawidłowo wypełnić blok e w pit-2(9)?
4. Zmiany w zasadach stosowania „podwójnej” kwoty zmniejszającej zaliczkę od 2023r.?
5. Jakie praktyczne korzyści daje podatnikowi złożenie wniosku o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem?
IX. Oświadczenie o korzystaniu z podwyższonych KUP w 2023r. – blok F PIT-2(9):
1. Kto może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?
2. Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca mógł zastosować podwyższone kup?
3. Kiedy podatnik powinien wycofać wniosek w zakresie stosowania kosztów podwyższonych?
X. Korzystanie z ulgi 4+, ulgi dla młodych i ulgi dla seniora w 2023r.:
1. Które grupy podatników mogą korzystać z ulg w ramach PIT -0 w 2023r.?
2. Niezbędne warunki do skorzystania z ulg.
3. Zmiany w naliczaniu zaliczki na podatek dla podatnika korzystającego np. Z ulgi 4+ po przekroczeniu limitu 85.528 zł.
4. Kiedy podatnik zobowiązany jest do wycofania wniosku?
XI. Ulga dla młodych w 2023r.:
1. Zasady stosowania ulgi dla młodych w 2023r.
2. Ulga dla młodych a kwota zmniejszająca zaliczkę.
3. Kiedy podatnik powinien złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych?
4. Termin obowiązywania wniosku w zakresie niestosowania ulgi dla młodych.
XII. Rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP w 2023r. – zmiany od 1 stycznia 2023r.
XIII. Niepobieranie zaliczek na podatek w 2023r.:
1. Zmiany przepisów w zakresie możliwości skorzystania z niepobierania zaliczek na podatek od 2023r. – warunki skorzystania z preferencji podatkowej.
2. Nowe grupy podatników uprawione do skorzystania z niepobierania zaliczek na podatek.
3. Złożenie wniosku w zakresie niepobierania zaliczek na podatek i termin obowiązywania wniosku.
4. Kiedy wniosek o niepobieranie zaliczek powinien być wycofany przez podatnika?
5. Złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek a przekroczenie dochodu 30.000 zł.
6. Niepobieranie zaliczki a kwota zmniejszająca zaliczkę – stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku przekroczenia limitu dochodu i wycofania wniosku przez podatnika przed przekroczeniem limitu 30.000 zł.
XIV. Wniosek o zastosowanie 32% zaliczki na podatek:
1. Którzy podatnicy mogą zawnioskować do płatnika o pobieranie wyższej zaliczki na podatek?
2. Od kiedy płatnik ma obowiązek zastosować wniosek o pobrać wyższą zaliczkę na podatek?
3. Przykładowy wzór wniosku o pobieranie zaliczki 32%.
XV. Wnioski i oświadczenia podatkowe składane płatnikom a rozliczenie roczne.
XVI. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.