Data rozpoczęcia szkolenia:

26.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

1 lipca 2022 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1177). Ten akt prawny ma zastąpić obowiązującą obecnie tzw. ustawę deweloperską i naprawić jej błędy oraz uzupełnić braki. Jest to znaczniej obszerniejszy akt prawny, który mocno uszczegóławia dotychczas istniejącej już obowiązki deweloperów i banków.

Ponadto nowa ustawa obejmuje swoim zakresem także te działania (aktywności sprzedażowe) deweloperów, które obecnie są poddane reżimowi prawnemu tj. przenoszenie już wybudowanych nieruchomości, gdy wzajemne świadczenia stron następują jednocześnie, czy też umowy rezerwacyjne. Zmiana ta ma zapewnić nabywcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa bez względu na to, w jakiej formule następuje nabycia nieruchomości. Ustawa powołuje także do życia Deweloperski Funduszu Gwarancyjny. Pojawienie się tego funduszu może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo rynku nieruchomości.

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie do wdrożenia nowej regulacji wymaga podjęcia odpowiednio wcześniej szeregu czynności mających na celu poznanie nowy przepisów, ich właściwe zrozumienie, dokładne określenie roli banku, jego obowiązków i odpowiedzialności, a także rozpoznania zagrożeń które może przynieść nowa ustawa. Szkolenie to ma na celu przybliżenie uchwalonych zmian, a także wskazanie jakie ustawa może rodzić praktyczne problemy. Oczywiście punktem odniesienia będą problemy występujące na gruncie dzisiejszej regulacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i nowymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.

ADRESACI SZKOLENIA: Zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 200 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wprowadzenie – krótkie przypomnienie obecnej ustawy i ustanowionych w niej zasad ochrony
2. Porównanie starej i nowej ustawy deweloperskiej – przepisy przejściowe, czyli kiedy trzeba będzie stosować nowe przepisy
3. Zakres przedmiotowy ustawy – do jakich umów ma zastosowania nowa ustawa deweloperska
4. Zakres podmiotowy ustawy – jakie podmioty objęte są obowiązkiem stosowania nowej ustawy
5. Podstawowe pojęcia ustawowe
• Deweloper
• Nabywca
• Przedmiotu umowy pomiędzy nabywcą i deweloperem
• Umowa deweloperska
• Przedsięwzięcie deweloperskie
• Zadanie inwestycyjne
• Rozpoczęcia sprzedaży
6. Środki ochrony wpłat nabywcy – zasady prowadzenia rachunków powierniczych
• Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (OMRP)
• Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy (ZMRP)
7. Wypłata środków z rachunku powierniczego – zasady przeprowadzania kontroli
8. Odpowiedzialność banku wynikająca z prowadzenia OMRP i ZMRP
9. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy przenoszącej własność
10. Umowa rezerwacyjna
11. Umowa deweloperska
12. Odstąpienie od umowy deweloperskiej
13. Jakie nowe prawa będą przysługiwały nabywcy nieruchomości
14. Zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego
15. Odpowiedzialność karna w nowej ustawie deweloperskiej
16. Jakie zagrożenia i szanse niesie nowa ustawa – podsumowanie szkolenia
17. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.