Data rozpoczęcia szkolenia:

14.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Wśród możliwych posiadaczy rachunków mogą się pojawić także podmioty, które ze względu na swoją specyfikę nie jest łatwo obsłużyć. Najczęściej – w odniesieniu do tzw. nietypowych podmiotów – wymogi dotyczące dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy i ustalenia zasad reprezentacji nie zostały określone w regulacji wewnętrznej. Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku na rzecz fundacji rodzinnej, biura poselskiego czy wspólnoty gruntowej? Podczas szkolenia zostaną przekazane niezbędne informacje na temat zasad funkcjonowania nietypowych podmiotów oraz wskazane dokumenty potrzebne do zawarcia i prawidłowego wykonywania umowy ramowej/umowy o prowadzenie rachunku.

Przy zawieraniu i podczas wykonywania umowy depozytowej Bank jako uczestnik systemu gwarantowania ochrony depozytów ma szereg obowiązków wynikających z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W trakcie szkolenia zostaną omówione obowiązki informacyjne w relacji z klientem na etapie przedkontraktowym i w toku wykonywania umowy depozytowej. Uczestnicy dowiedzą się także jak prawidłowo kwalifikować deponenta, kto podlega ochronie, a kto jest z niej wyłączony.

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe omówienie obowiązków Banku wynikających z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zarówno wobec klienta (deponenta) jak i wobec Funduszu,
 • usystematyzowanie pojęć z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • wskazanie zasad funkcjonowania i sposobów reprezentacji tzw. nietypowych posiadaczy rachunków bankowych z określeniem niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy ramowej/umowy o prowadzenie rachunku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie kompleksowych informacji na temat:

 • zasad funkcjonowania i obsługi procesu zmierzającego do zawarcia umowy i jej wykonywania z podmiotami występującymi w obrocie cywilnoprawnym, wskazanymi w planie szkolenia,
 • informowania i raportowania w związku z funkcjonowaniem instytucji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do pracowników banków spółdzielczych obsługujących klientów depozytowych, zajmujących się procesem obsługi klienta na etapie przedkontraktowym i kontraktowym, a także raportowaniem do BFG

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Nietypowi posiadacze rachunków, czyli kto?
2. Koła: łowieckie, rybackie, gospodyń wiejskich.
3. Stowarzyszenia rejestrowane i nierejestrowane.
4. Komitety: wyborcze i społeczne.
5. Wspólnota mieszkaniowa (mała i duża).
6. Prosta spółka akcyjna i spółka wodna.
7. Parafia.
8. Samorządowe jednostki kultury i jednostki budżetowe.
9. Klub poselski.
10. Kasy zapomogowo-pożyczkowe po wejściu w życie ustawy o Kasach.
11. Wspólnota gruntowa.
12. Klub malucha.
13. Fundacja rodzinna – nowa instytucja.
14. ABC BFG czyli zakres gwarantowania depozytów.
15. Co podlega ochronie gwarancyjnej?
16. Kim jest deponent i jak go identyfikować?
17. Kiedy nie ma ochrony gwarancyjnej?
18. Jakie dane przekazywać do BFG?
19. Jakie uprawnienia kontrolne ma BFG?
20. Obowiązki informacyjne wobec deponentów.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .