Data rozpoczęcia szkolenia:

17.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez:

 • Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 20 czerwca 2018 roku i wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę PSD 2;
 • Ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 11 sierpnia 2018 roku i ma na celu określenie reguł związanych z przekazaniem środków na niewłaściwy numer rachunku bankowego
 • Ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Wprowadzane zmiany powodują konieczność dostosowania działalności banku oraz jego regulacji do nowej rzeczywistości prawnej i rynkowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: W ramach szkolenia szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa transakcji płatniczych oraz odpowiedzialności banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze, w tym z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego.

ADRESACI: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, prawnicy, pracownicy działu reklamacji, audytu oraz inni, zainteresowani tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 180 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Uwagi wstępne.
 2. Podstawowe definicje ustawy o usługach płatniczych.
 3. Relacja pojęć rachunek bankowy a rachunek płatniczy .
 4. Zasady funkcjonowania bankowości elektronicznej – cyfryzacja czynności bankowych, pojęcie trwałego nośnika, ryzyka związane z bankowością elektroniczną.
 5. Wybór kanału komunikacji i systemu transakcyjnego dla poszczególnych rodzajów klientów.
 6. Działalność podmiotów trzecich [TPP], konkurencja czy współpraca, integracja bankowości elektronicznej z usługami TPP.
 7. Zakres możliwych wyłączeń i modyfikacji regulacji ustawy o usługach płatniczych wobec niekonsumentów, ograniczanie ryzyka związanego z transakcjami nieautoryzowanymi.
 8. Pojęcie incydentu, poważne incydentu oraz zakres i sposób raportowania o incydentach.
 9. Silne uwierzytelnienie użytkownika (SCA):
  1. zakres zastosowania SCA,
  2. elementy silnego uwierzytelnienia: wiedza, posiadanie, cecha,
  3. dynamiczne powiązanie,
  4. wyłączenia z obowiązku SCA,
  5. poufność i integralność indywidualnych danych uwierzytelniających,
  6. odpowiedzialność za niestosowanie SCA,
 10. Zasady funkcjonowania rachunku zwrotu, procedura zwrotu środków przesłanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
 11. Nowe rodzaje usług płatniczych:
  1. usługa inicjowania płatności z rachunku płatniczego [„PIS”],
  2. usługa dostępu do informacja o rachunku płatniczym [„AIS”],
  3. usługa potwierdzenia dostępności kwoty transakcji [„CBPII”].
 12. Bezpieczeństwo transakcji płatniczych, zasady bezpiecznego świadczenia usług płatniczych.
 13. Zasady odpowiedzialności banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze, przegląd orzecznictwa sądowego:
  1. autoryzacja transakcji płatniczych,
  2. pierwszy model odpowiedzialności – pełna odpowiedzialność banku,
  3. drugi model odpowiedzialności – odpowiedzialność ograniczona banku,
  4. trzecie model odpowiedzialności – odpowiedzialność pełna użytkownika,
  5. odpowiedzialność banku w orzecznictwie sądowym i wytycznych organów nadzorczych i kontrolnych,
  6. sposób minimalizacji ryzyka poniesienia odpowiedzialności z tytułu transakcji nieautoryzowanej.
 14. Zasady odpowiedzialności za transakcje płatnicze wobec przedsiębiorców indywidualnych po 1 stycznia 2021 roku.
 15. Zasady odpowiedzialności banku za niewykonanie lub nie należyte wykonanie transakcji płatniczej.
 16. Procedura reklamacyjna dotycząca usług płatniczych.
 17. Obowiązki sprawozdawcze w związku z ustawą o usługach płatniczych.
 18. PSD 2 a ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej.
 19. Pytania uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.