Data rozpoczęcia szkolenia:

31.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Część I – regulacje i zasady prowadzenia monitoringu.

Część II – monitoring przedsiębiorstw o pełnej sprawozdawczości.

Część III – monitoring przedsiębiorców o niepełnej księgowości.

Część IV – monitoring gospodarstw rolnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Część V – monitoring gospodarstw domowych i zabezpieczeń.

UWAGA! Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczej sesji lub w całym cyklu.

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie z zasadami prowadzenia monitoringu kredytobiorców instytucjonalnych i gospodarstw domowych.
 • Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na zagrożenia utraty zdolności kredytowej.
 • Prezentacja metod monitorowania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Nabycie praktycznych umiejętności reakcji kredytowej w trakcie okresu kredytowania.
 • Nabycie praktycznych umiejętności oceny zabezpieczenia w trakcie monitoringu kredytobiorcy.

ADRESACI: Kierowane do analityków kredytowych prowadzących monitoring kredytobiorców.

TRENER: MIROSŁAW MELLER – szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Cena: 220 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowy w procesie kredytowania.
 2. Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku.
 3. Regulacje w zakresie monitorowania kredytów.
 4. Przyczyny powstawania „złych” kredytów w trakcie procesu kredytowania.
 5. Jakość portfela kredytowego i sytuacja banku.
 6. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania.
 7. Zasady monitorowania kredytów wpływające na minimalizację ryzyka kredytowego.
 8. Dostęp do informacji o kredytobiorcy.
 9. Monitoring ze względu na przedmiot finansowania.
 10. Monitoring gospodarstw domowych.
 11. Monitoring jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Monitoring zabezpieczeń.
 13. Przykład praktyczny monitorowania przedsiębiorcy o pełnej sprawozdawczości.
 14. Praktyczne przykłady monitorowania przedsiębiorców nie prowadzących pełnej księgowości.
 15. Przykłady praktyczne monitorowania gospodarstw rolnych.
 16. Przykłady praktyczne monitorowania jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych.
 17. Przykłady monitoringu zabezpieczeń.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.