Data rozpoczęcia szkolenia:

14.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

 • przedstawienie wymaganej dokumentacji do prawidłowego przeprowadzenia monitoringu w zależności od podmiotu gospodarczego
 • rozwinięcie kompetencji pozwalających na analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta,
 • nowe ujęcie sposobu oceny sytuacji finansowej i analizy wskaźników spowodowanej pandemią koronawirusa.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
 • unikanie błędów związanych z oceną wskaźników monitoringu..

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do doradców/opiekunów klienta i analityków kredytowych biorących udział w procesie kredytowym/monitoringowym realizowanym w  banku.

TRENER: EWA KOLLAT-MOŻDŻEŃ – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i monitoringu kredytów, wieloletni pracownik i dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB Bank, trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 200 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Badanie prawidłowości wykorzystania kredytu oraz realizacji postanowień decyzji i umowy kredytowej.
2. Monitorowanie terminowości spłaty rat kredytu i odsetek – wpływ na jakość portfela banku oraz wpływ opóźnień w spłacie prolongat na wycenę transakcji w procesie klasyfikacji.
3. Wymagana dokumentacja do monitoringu w zależności od podmiotu (podmioty gospodarcze) i zaangażowania, sprawozdania finansowe i inne wymagane informacje do monitoringu.
4. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:
a. ocena mierników jakościowych – uwzględnienie wpływu pandemii na zmiany zarówno pozytywne jak również negatywne,
b. ocena ryzyka w bilansie, rachunku wyników-przepływów gotówki w tym ocena transakcji jednorazowych mających wpływ na wynik firmy lub nastąpiła znacząca zmiana ich poziomu,
c. wpływ środków z tarczy antykryzysowej na ocenę ryzyka w bilansie, rachunku wyników, przepływach gotówki,
d. zapisy ustaw „Tarcz antykryzysowych” analiza zapisów istotnych dla analizy i monitorowania ekspozycji kredytowych,
e. analiza wskaźników i ich interpretacja – ocena ryzyka klienta,
f. realizacja prognoz finansowych z koniecznością wyjaśnień rozbieżności,
5. Wpływ pandemii koronawirusa na sposób oceny kontynuacji działania i kondycji finansowej klientów banku i ocenie sytuacji finansowej i analizy wskaźników.
6. Identyfikacja podmiotów powiązanych i ryzyka ich wpływu na sytuację kredytobiorcy klienta i portfel w banku.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.