Data rozpoczęcia szkolenia:

05.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie metodyki wyznaczania współczynnika wypłacalności i wewnętrznego współczynnika wypłacalności w bankach.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną różne stanowiska zrzeszeń w zakresie przypisywania wag ryzyka poszczególnym aktywom,
 • przedstawione zostanie również różne podejście do ryzyk uznawanych za istotne w działalności banku spółdzielczego,
 • uczestniczy podczas szkolenia otrzymają dokumentację, z którą bez trudu będą potrafili odnaleźć się w zawiłościach przepisów prawnych i interpretacji KNF oraz będą wiedzieli jak wyznaczyć współczynnik wypłacalności i ustalić wartość wewnętrznego współczynnika wypłacalności.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyk.

PROWADZĄCY: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wprowadzenie i podstawy prawne
 2. Minimalny wymóg kapitałowy:
  • wymóg z tytułu ryzyka kredytowego – aktywa i ich wagi ryzyka,
  • wymóg z tytułu ryzyka rynkowego – metoda podstawowa,
  • wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego – metoda BIA.
 3. Współczynnik wypłacalności.
 4. Identyfikacja ryzyk bankowych – lista materialnych ryzyk występujących w działalności banku,
 5. Kryteria oceny istotności ryzyk – które ryzyko jest istotne, a które nieistotne?
  • ryzyko istotne,
  • ryzyko nieistotne i trudno mierzalne.
 6. Aktualizacja warunków tworzenia wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka,
 7. Sposób udokumentowania przeprowadzonego przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, w tym:
  • informacja w zakresie przeprowadzonego przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego (wzór),
  • mapa ryzyk bankowych (wzór).
 8. Wewnętrzny współczynnik wypłacalności.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.