Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenie jest instytucja mieszkaniowego rachunku powierniczego, w świetle ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z uwzględnieniem projektowanych zmian.

 Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z regulację mieszkaniowych rachunków powierniczych w polskiej praktyce bankowej,

 Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Banków zajmujących się rachunkami powierniczymi.

Trener: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednym z instytucji finansowej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Źródła prawnej regulacji mieszkaniowych rachunków powierniczych
 2. Istota powiernictwa, rachunek powierniczy w Prawie bankowym
 3. Geneza mieszkaniowych rachunków powierniczych
 4. Podstawowe założenia ustawy o ochronie praw nabywców
 5. Podstawowe definicje ustawy o ochronie praw nabywców
 6. Posiadacz mieszkaniowego rachunku powierniczego
 7. Rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych
 8. Wniosek o zawarcie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego i wymagane dokumenty
 9. Umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Forma umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Niezbędne elementy umowy o prowadzeniu mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Dodatkowe elementy umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • treści umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Rozwiązanie umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Wygaśnięcie umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Nieważność umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego
 10. Opłaty związane z prowadzeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego
 11. Wpływ egzekucji i postępowania zabezpieczającego na mieszkaniowych rachunek powierniczy
 12. Wpływ upadłości dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy
 13. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na mieszkaniowy rachunek powierniczy
 14. Mieszkaniowy rachunek powierniczy a tzw. umowy rezerwacyjne
 15. Dysponowanie środkami na mieszkaniowym rachunku powierniczym
 16. Odpowiedzialność banku w związku z prowadzeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego
 17. Mieszkaniowy rachunek powierniczy w praktyce bankowej
 18. Projektowane zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania rachunków powierniczych
 19. Pytania uczestników

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.