Data rozpoczęcia szkolenia:

20.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Ustawa z dnia 11 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, mając na celu nadrzędny interes konsumenta, jedynie ogólnie określa zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, co powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych wśród praktyków bankowych. Tymczasem bank prowadzący takie rachunki pełni rolę swoistego gwaranta dla konsumenta, że jego środki angażowane w projekt wykorzystywane będą w sposób właściwy i zgodny z pierwotnym przeznaczeniem.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, dokonywania wpłat i wypłat na te konta oraz niezbędne działania podejmowane przez banki w celu kontroli i monitorowania przebiegu przedsięwzięcia deweloperskiego.
 • Zaprezentowane zostaną także wypracowane przez Grupę roboczą przy Związku Banków Polskich rekomendacje w zakresie wypracowania standardu rynkowego dla obsługi konsumentów i deweloperów przez banki w zakresie prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Adresaci szkolenia:

Zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji

Trener: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Podstawa prawna prowadzenia rachunków powierniczych:
1. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) – cel i podstawowe zasady.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Definicja przedsięwzięcia deweloperskiego a otwieranie i zamykanie mieszkaniowych rachunków powierniczych – zagadnienia praktyczne.
II. Zasady dokonania przez bank oceny spełnienia przez dewelopera warunków określonych w ustawie do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego.
III. Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego:
1. Strony umowy.
2. Istotne elementy umowy.
3. Problematyka zgody nabywców.
4. Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego a umowa deweloperska.
5. Zasady weryfikacji przez bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy podpisanej umowy deweloperskiej.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zapewniana przez dewelopera.
IV. Warunki dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy.
1. Zasady monitorowania przez bank i przekazywania deweloperowi informacji o wpłatach.
2. Zasady udzielania przez bank informacji nabywcom o dokonanych wpłatach i wypłatach.
3. Transfer środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy założony w innym banku.
4. Zasady zwrotu środków nabywcom.
V. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego:
1. Zasady przedstawienia przez dewelopera tytułu do dokonania wypłaty środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego.
2. Wymagania wobec banku w odniesieniu do harmonizacji wpłat od poszczególnych nabywców z zasadami wypłat z tytułu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
3. Zasady działania banku w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje jednocześnie:
a. sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych lokali mieszkalnych,
b. wybudowanie lokali usługowych.
4. Zasady podziału kosztów inwestycji na podlegające i niepodlegające rygorom wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.
VI. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego.
VII. Kontrola realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank.
VIII. Zasady i terminy zamykania mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.