Data rozpoczęcia szkolenia:

06.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Opis szkolenia:

Za rok 2020 każdy Bank będzie sporządzał ocenę odpowiedniości organów statutowych według kryteriów zawartych w Metodyce opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ocena odpowiedniości zarządu w wielu bankach jest podstawą oceny jakościowej przyznania.

Niniejsze szkolenie to druga część po szkoleniu z zakresu oceny indywidualnej.

Cele szkolenia:

 • opracowanie zmian w metodykach oceny (z zastosowaniem nowych formularzy) opracowanie zmian w metodykach oceny grupowej organów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Będzie wiedział jak powiązać ocenę odpowiedniości członków zarządu z Polityką wynagradzania.
 • Uczestnik szkolenia będzie potrafił wdrożyć metodę oceny grupowej organów statutowych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
 • Podczas sesji uczestnik dowie się jak wypełnić formularze oceny grupowej organów statutowych.
 • Uczestnikom szkolenia zostaną udostępnione procedury oceny odpowiedniości organów statutowych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do członków Rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników ds. organizacji i ds. kadr, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: Renata Szostak – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 11.00 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Polityka różnorodności w radzie nadzorczej.
 2. Kryteria oceny grupowej pierwotnej rady nadzorczej – wybory do rady nadzorczej.
 3. Kryteria oceny wtórnej rady nadzorczej.
 4. Kryteria oceny pierwotnej i wtórnej Komitetu Audytu.
 5. Polityka różnorodności w zarządzie.
 6. Kryteria oceny grupowej pierwotnej zarządu.
 7. Zasady oceny grupowej wtórnej członków Zarządu.
 8. Powiązanie oceny odpowiedniości z Polityką wynagradzania.
 9. Omówienie arkuszy oceny grupowej.
 10. Omówienie metodyk oceny odpowiedniości:
 • Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu,
 • Zarządu.
 1. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.