Data rozpoczęcia szkolenia:

23.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

· pozyskanie informacji o wymaganiach przepisów prawnych i nadzorczych w zakresie badania i oceny nadzorczej (BION);

· określenie stopnia zgodności systemu zarządzania ryzykiem banku z kryteriami oceny wg nowej metodyki.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

· uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego,

· uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku.

ADRESACI: Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek ds. ryzyka; Pracownicy stanowisk ds. zgodności; Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 260 zł /osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Szczegółowa omówienie zagadnień objętych metodyką w 2022 roku

1) Analiza modelu biznesowego – arkusz AMB

· Identyfikacja istotnych elementów/obszarów modelu biznesowego

· Wpływ COVID-19, Ryzyka ESG na strategię i plan finansowy

· Ryzyko biznesowe

· Ryzyko strategiczne

2) Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji kredytowej – RK, RKK

· Polityka/zasady zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji

· Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji

· Zarządzanie NPE

· Ryzyko ESG

· Luka regulacyjna Wytycznych EBA ws. Udzielania i monitorowania kredytów i ESG

· Zarządzanie koncentracjami

3) Ryzyko rynkowe oraz ryzyko IRRBB (stóp procentowych) – arkusz RR

· Polityka/zasady zarządzania ryzykiem rynkowym

· Organizacja zarządzania ryzykiem rynkowym i stopy procentowej

4) Ryzyko operacyjne – arkusz RO

· Polityka/zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym

· Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym – struktura organizacyjna, uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem, nadzór kierownictwa

· Modele

· Conduct risk

5) Ryzyko płynności i źródeł finansowania- arkusz RPRF

· Polityka płynności

· Organizacja zarządzania ryzykiem płynności i finansowania

· Adekwatność płynności (ILAAP, nadwyżka płynności)

6) Adekwatność kapitałowa – arkusz ZK

· Strategia/polityka kapitałowa

· Proces ICAAP wg zmienionych przepisów Rozp. MFFiPR

8) Zarządzanie bankiem – arkusz ZB

· Elementy ładu korporacyjnego – konflikt interesów

· Ocena odpowiedniości wg Metodyki KNF

7) Załączniki (formularze Z)

II. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.