Data rozpoczęcia szkolenia:

11.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

28 kwietnia 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Metodykę BION na 2021r. Metodyka ta odbiega od zasad oceny, jakie zostały wprowadzone w 2020r.

Cel szkolenia:

 • Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie wspólnego przeglądu zasad przeprowadzania oceny BION w 2021r. za 2020r.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zasadami oceny BION w 2021r.,
 • Otrzymają informację na temat różnic w stosunku do 2020,
 • Zapoznają się z podziałem zadań w sporządzaniu informacji w ramach BION.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem istotnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

UWAGA!

w tym samym dniu, 11 maja 2021r., godz. 11.00-12.30 realizowane będzie drugie szkolenie:

„Omówienie szczegółowe zmian w arkuszach BION na 2021r.” (2) – dla banków , które otrzymują pełny BION

W przypadku udziału w obydwu szkoleniach z zakresu BION (11.05) – drugie szkolenie w cenie 50%

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00-10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Terminy sporządzania przez banki informacji do BION.
 2. Kategoryzacja banków z uwzględnieniem definicji małej instytucji.
 3. Zakres informacji wymaganych przez BION w 2021r.:
  1. ocena pełna,
  2. ocena uproszczona.
 4. Omówienie zmian w tabelach ilościowych.
 5. Podstawowe zmiany w arkuszach oceny jakościowej ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej,
  2. ryzyka operacyjnego – w tym roli komórki ds. zgodności,
  3. ryzyka IT,
  4. analizy modelu biznesowego,
  5. inne.
 6. Podział zadań w banku z uwzględnieniem obszarów objętych badaniem.
 7. Zasady zatwierdzania i przesyłania dokumentów do KNF.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.