Data rozpoczęcia szkolenia:

22.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Wytyczne EBA/GL/2021/06 wprowadziły obowiązki wskazujące na konieczność uwzględnienia w ramach oceny odpowiedniości Członków Zarządu (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej) kompetencji w zakresie zarządzania m.in. ryzykami ESG. Wytyczne EBA/GL/2021/06 zastąpiły wcześniejsze wytyczne EBA/GL/2017/12.

Zrównoważone finanse dotyczą zarówno działań obejmujących ochronę klimatu, jak i szerzej rozumianego środowiska, a całą istotę zrównoważonego finansowania tworzą rozporządzenia dot. Taksonomii, SFDR oraz dyrektywy CSRD.

CEL SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest prezentacja ważniejszych pojęć dotyczących zrównoważonego rozwoju, wytycznych i obowiązków regulacyjnych banków, których forma przyjęcia przekładać będzie się na realizowaną strategię i przyjęty scenariusz realizacji zmian klimatycznych.
 • Zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami przepisów prawa i nadzorczych oraz ich wpływem na funkcjonowanie Bank Spółdzielczego w najbliższych latach.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy zgodnie z nowymi wymaganiami, nałożonymi na Członków Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów nadzorowanych wytycznymi EBA/GL/2021/06.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCY: DR INŻ. TOMASZ WAŁOWSKI – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, posiada Europejski Certyfikat Bankowy w ramach standardów europejskich EFCB oraz tytuł samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego. Od ponad 27 lat pracownik sektora banków spółdzielczych (m.in. SGB-Banku S.A w Poznaniu, Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, obecnie pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu). Wieloletni wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie. Trener bankowy realizujący szkolenia od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie bankowości,  zrównoważonych finansów  i ochrony środowiska.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Geneza zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030) 
2. Nowa era regulacji (Wytyczne dla Banku) 
3. Co ESG oznacza w praktyce operacyjnej Banku? 
4. SIZ – ryzyko ESG w ocenie sprawozdawczej 
5. Zasada podwójnej istotnosci – co oznacza? 
6. Zielone aktywa i Taksonomia  
7. Kompendium wiedzy komunikacji ESG – zrównoważony marketing 

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .