Data rozpoczęcia szkolenia:

15.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Zapoznanie Zarządu i  pracowników z mechanizmami prania pieniędzy, których identyfikacja powinna być dokonywania już na etapie pracy operacyjnej Banku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Poznanie przez pracowników Banku mechanizmami prania pieniędzy.

ADRESACI: Członkowie Zarządu, a także inni pracownicy Banku Spółdzielczego, zwłaszcza operacyjni.

PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 240 zł/osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00-12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU. SZKOLENIE REALIZUJEMY RÓWNIEŻ JAKO KURS E-LEARNINGOWY.

1. PRANIE PIENIĘDZY – WPROWADZENIE
1.1 Pojęcie prania pieniędzy
1.2 Pranie pieniędzy- przestępstwo czy tylko czyn zabroniony
1.3 Kolory pieniędzy – źródła pochodzenia pieniędzy
1.4 Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
1.5 Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
1.6 Rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych za AML/CFT zgodnie z wytycznymi EBA z 14.06.2022
2. FAZY PRANIA PIENIĘDZY
2.1 Faza lokowania
2.2 Faza maskowania
2.3 Faza integracji
2.4 Fazy prania pieniędzy w schemacie stosowanym w rajach podatkowych
2.5 Metody transferowania zysków do rajów podatkowych
3. WYBRANE METODY PRANIA PIENIĘDZY PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY PRZESTĘPCZE
3.1 Klasyka prania: Smurfing, Structuring, Blending
3.2 Transakcje wymiany walut
3.3 Pożyczki i darowizny
3.4 Umowy faktoringu
3.5 Bankowe kredyty i pożyczki
3.6 Wymiana nominałów banknotów
3.7 Transfery transgraniczne
3.8 Polisy ubezpieczeniowe
3.9 Skrzynka rozdzielcza
3.10 Rachunek fikcyjny
3.11 Transakcje rodzinne
3.12 Kasyna gry
3.13 Handel artykułami luksusowymi, winnig ticket
3.14 TBML – Trade Based Money Laundering
4. PRANIE PIENIĘDZY A KRYPTOWALUTY
4.1 Pojęcie kryptowaluty
4.2 Stanowisko UKNF – Komunikat w sprawie funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut
4.3 Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy
4.4 Schemat prania pieniędzy przez kartele narkotykowe
4.5 Przykład prania pieniędzy prania z wykorzystaniem kryptowalut w Polsce
5. PODEJRZANE ZACHOWANIA DEMASKUJĄCE PRZESTĘPCÓW
6. PRAKTYKA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
6.1 Statystyki przestępstw dot. prania pieniędzy w Polsce
6.2 Rola i odpowiedzialność „słupa” w procederze prania pieniędzy
6.3 Współczesny słup: tester transakcji bankowych
6.4 Inne przykłady prania pieniędzy w Polsce
6.5 Przykładowe scenariusze prania pieniędzy w obszarze bankowości wg Min. Fin.
6.6 Przykładowe kierunki analiz (transakcje podejrzane) w latach 2020 i 2021 wg GIIF

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.