Data rozpoczęcia szkolenia:

10.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • wskazanie podstawowych zadań i zasad kontroli wewnętrznej w Banku,
 • rozpoznanie wymagań nadzorczych w zakresie kontroli wewnętrznej, a także testów compliance i – na tej podstawie – ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych,
 • rozpoznanie i ocena obszarów ryzyka Banku, wykorzystanie tego w planowaniu kontroli wewnętrznej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku,
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej.

Adresaci szkolenia: Członkowie Zarządu; Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance); Pracownicy stanowisk ds. kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

Cena: 240 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.00 – 15,00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zmiany w przepisach prawnych i regulacyjnych w zakresie kontroli wewnętrznej w 2021r.
1) Rozporządzenie MFFIPR z 8 czerwca 2021r
2) Rekomendacja Z KNF
3) Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (wydanie drugie) z dnia 2 lipca 2021r. (EBA/GL/2021/05)
4) Zaktualizowany model III linii obrony Instytutu Audytorów Wewnętrznych
2. Projektowanie mechanizmów kontrolnych
1) Podział komórek organizacyjnych na linie obrony
a) Model III Linii obrony i zmiany w zakresie stosowania modelu
b) Członkowie Zarządu w liniach obrony
c) Typowe problemy w matrycy funkcji kontroli
d) Zadanie i rozwiązania
2) Weryfikacja listy procesów istotnych
a) Klasyfikacja procesów
b) Dokumentowanie i weryfikacja procesów istotnych
c) Typowe problemy w matrycy funkcji kontroli
d) Zadanie i rozwiązania
3) Dobór mechanizmów kontrolnych w przykładowym procesie, dokumentowanie mechanizmów kontrolnych
a) Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
b) Mechanizmy kontrolne, w tym zmiany w Rozp. MFFiPR
c) Dokumentowanie i przegląd mechanizmów kontrolnych wg KNF
d) Typowe problemy w matrycy funkcji kontroli
e) Zadanie i rozwiązania
4) Zaplanowanie czynności monitorowania skuteczności mechanizmów kontrolnych w procesie
a) Rodzaje czynności kontrolnych (monitorowania mechanizmów)
b) Typowe problemy w matrycach funkcji kontroli
c) Zadanie i rozwiązania
5) Budowa metodyki testów (check lista, dobór próby) dla przykładowych procesów i założonych celów kontroli
a) Wytyczne Rekomendacji H KNF
b) Czego chcemy dowiedzieć się z testowania? Wiarygodność wyników testu?
c) Zadanie i rozwiązania

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.