Data rozpoczęcia szkolenia:

01.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Poprawne naliczanie listy płac, a tym samym uniknięcie korekt ZUS i US.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Uczestnicy szkolenia 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia mogą zadawać pytania na nurtujące ich tematy
z tematyki szkolenia, a wykładowca omówi tę tematykę na szkoleniu. 

Trener: JOLANTA KARAKOW-JAŚKIEWICZ – specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wstęp:
1. Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika, a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.
2. Lista płac.
3. Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto.
4. Regulamin wynagradzania a list płac.
5. Składniki listy płac a poprawność naliczania.
6. Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
7. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
8. Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
9. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania, a najczęściej popełniane błędy
10. Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
11. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.:
• rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
• zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
• wynagrodzenie postojowe a korona wirus.
12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
14. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika,
• obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

II. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , świadczenia z ZUS – zmiany od marca 2020
1. Elektroniczne zwolnienia papierowa – błędy
2. Papierowe zwolnienia lekarskie – co powinien zrobić pracodawca.
3. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy:
• prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego:
 okres wyczekiwania na świadczenie,
 dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń,
 wysokość i okres wypłaty świadczeń,
• szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia,
• co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę,
• przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków,
• składniki przyjmowane do podstawy wymiaru:
 wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc,
 wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc,
 wypłacane za roczny okres.
• uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników,
• wyrównywanie wypłaconego zasiłku,
• zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia,
• wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku,
• kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego:
 ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu,
 ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania,
 ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy,
 uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń,
• wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni,
• zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni,
• zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni,
• zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków:
 obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku,
 obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku,
 obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego,
 zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego,
 przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

III. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń:
1. Kwoty wolne od potrąceń.
2. Potrącenia za zgodą pracownika.
3. Potrącenia bez zgody pracownika.
4. Potrącenia alimentacyjne.
5. Potrącenia nie alimentacyjne.
6. Potrącenia z umów zlecenia.
7. Potrącenia ZFŚŚ.
8. Potrącenia z zasiłków ZUS.
9. Zbieg tytułów.
10. Potrącenia na wniosek sądu karnego.
11. Potrącenia administracyjne.
12. Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych.
13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
14. Potrącenia z „parabanków”
15. Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem SARS-CoV-2
Pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu - kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
16. Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.