Data rozpoczęcia szkolenia:

07.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

IV kwartał 2022r. będzie stał pod znakiem przygotowania zmian w procedurach kredytowych związanych z wdrożeniem Rekomendacji S oraz zmian w zakresie stosowania wskaźników referencyjnych / alternatywnych oprocentowania kredytów. Wraz z wprowadzeniem ww. zmian szczególnej weryfikacji należy poddać metodyki zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat analizy ryzyka braku zgodności za III kwartał 2022r. oraz wskazanie działań Komórki ds. zgodności w IV kwartale 2022r., w tym przygotowanie dokumentów do testów zgodności oraz do testowania stosowania mechanizmów kontrolnych na IV kwartał 2022r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy otrzymają przykład notatki z analizy ryzyka braku zgodności za III kwartał 2022r.,
 • Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami, które wchodzą w życie w IV kwartale 2022r. oraz na początku 2023r.;
 • Uczestnicy otrzymają wzory kart do testowania zaplanowanych na IV kwartał 2022r.,
 • Uczestnicy otrzymają wskazówki do przeglądów procedur planowanych na IV kwartał 2022r.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, Rady Nadzorczej (ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu), pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zadania komórki ds. zgodności – ocena jakościowa zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem:
a. Funkcji zapewniającej,
b. Funkcji doradczej.
2. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka braku zgodności, z uwzględnieniem danych z zakresu ryzyka operacyjnego.
3. Omówienie planu działania komórki ds. zgodności na IV kwartał 2022r.
4. Funkcja doradcza:
a. Przegląd struktury organizacyjnej,
b. Przegląd Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu działania Zarządu,
c. Weryfikacja procedur kredytowych,
d. Weryfikacja metodyki oceny ryzyka stopy procentowej.
5. Funkcja zapewniająca – Testy stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej planowane dla Komórki ds. zgodności na IV kwartał 2022r. – omówienie wzorów dokumentów testowych.
6. Analiza luki prawnej – omówienie najważniejszych zmian przepisów zewnętrznych i wewnętrznych wymagających wprowadzenia w IV kwartale 2022r. (np. Rekomendacja S) oraz w I kwartale 2023r.;
7. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.