Data rozpoczęcia szkolenia:

18.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • pozyskanie umiejętności oceny ryzyka deweloperów – Klienta Banku, jego otoczenia i jakości przygotowanego projektu inwestycyjnego;
 • pogłębienie wiedzy pracowników banku w zakresie roli i zasad funkcjonowania mieszkaniowych rachunków powierniczych oraz obowiązków banku i dewelopera w kontekście przepisów Ustawy z dnia 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oraz zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi realizacji wypłat środków nabywców z mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Korzyści ze szkolenia:

 • szkolenie wskaże metody wielokierunkowego podejścia do oceny ryzyka Klienta Banku, jego otoczenia i jakości przygotowanego Projektu inwestycyjnego, pozwalającego na minimalizowanie potencjalnych strat i wyznaczenie granic możliwego zaangażowania Banku;
 • przedmiotowe szkolenie wskaże Państwu możliwe drogi postępowania przy analizie tego segmentu Klienta;
 • zapozna z funkcjonowaniem rachunków powierniczych w Banku.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Banków pracujących przy ocenie ryzyka kredytowego, biorących udział w procesie oceny zdolności kredytowej i monitoringu deweloperów jak również osób zajmujących się rachunkami powierniczymi.

Trener: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ocena ryzyka Klienta i jego sytuacji ekonomiczno-finansowej:
a. Dotychczasowa pozycja na rynku – konkurencja, osiągnięcia, doświadczenie, kontrahenci,
b. Osiągane finansowe wyniki działalności (historyczne i bieżące) – trendy,
c. Realność prognoz finansowych Klienta opartych na konkretnym projekcie deweloperskim,
d. Ocena ilościowa projektu i sytuacji Klienta,
2. Ocena projektu deweloperskiego wnioskowanego do sfinansowania kredytem bankowym:
a. Zakres rzeczowy, harmonogram realizacji, budżet, lokalizacja, konkurencyjność oferty dla nabywców / najemców, wkład własny Kredytobiorcy,
b. Dokumentacja projektu / zezwolenia,
c. Zawarte umowy ograniczające ryzyko finansowania projektu,
d. Analiza wrażliwości projektu,
3. Kryteria udzielania kredytów na finansowanie projektów deweloperskich – przykładowe warunki umieszczane w decyzjach kredytowych,
4. Klasyfikacja ekspozycji kredytowej finansującej projekt deweloperski spółki celowej – możliwości postępowania Banku wynikające z RMF,
5. Monitoring projektu deweloperskiego w trakcie okresu kredytowania,
6. Uwzględnianie w cenie ryzyka finansowania dewelopera przepisów Ustawy z dnia 16.09.2011r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011r. Nr 232,poz.1377),
7. Rachunki powiernicze (otwarte i zamknięte) – zasady postępowania banku przy kontroli przedsięwzięcia, prowadzeniu rachunków i dokonywaniu wypłat,
8. Obowiązki banku i dewelopera wynikające z Ustawy z dnia 16.09.2011r. dotyczące rachunków powierniczych jako środka ochrony praw nabywcy.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.