Data rozpoczęcia szkolenia:

07.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zarządzanie ryzykiem istotnym w bankach jest poddawane audytowi wewnętrznemu. W bankach zrzeszonych audyt wewnętrzny jest przeprowadzany nawet raz na cztery lata. Między audytami w banku powinno być przeprowadzane testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym.

W tym celu Bank powinien opracować mapę ryzyka stanowiącą podstawę planowania oraz wyboru próby do kontroli.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przeprowadzenie weryfikacji metodyk planowania, realizacji i raportowania wyników testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Podczas szkolenia zostanie zdefiniowana mapa ryzyka istotnego stanowiąca podstawę planowania kontroli w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym,
 • Elementem szkolenia będzie opracowanie zasad wyznaczania próby do kontroli ryzyka,
 • Ustalone zostaną zasady przeprowadzania kontroli poziomej i pionowej w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego.
 • Uczestnik otrzyma przykłady dokumentów i procedur dostosowanych do aktualnych przepisów zewnętrznych:
 1. Przykładową mapę ryzyka stanowiącą podstawę planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 2. Wzory dokumentów testowych w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym, z uwzględnieniem obszarów specyficznych dla danego obszaru ryzyka,
 3. Regulamin / Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zawierający opis doboru próby do badania zarządzania ryzykiem kontroli (okres objęty kontrolą, wykaz dokumentów poddawanych kontroli, data kontroli itp.)
 4. Instrukcję „System informacji zarządczej”,
 5. Wykaz najczęściej spotykanych błędów w ramach kontroli zarządzania ryzykiem istotnym.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym, audytorów wewnętrznych, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 240 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Identyfikacja ryzyka istotnego na podstawie przeglądu zarządczego procedury ICAAP,
2. Konstrukcja Mapy ryzyka jako podstawy planowania kontroli w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym,
3. Wybór próby do badania w ramach kontroli zarządzania ryzykiem istotnym:
a. Metody ilościowe,
b. Metody jakościowe,
4. Definicja procesów istotnych realizowanych
z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania,
5. Identyfikacja mechanizmów kontrolnych poddawanych testowaniu stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania ryzykiem istotnym,
6. Podziała zadań w zakresie przeprowadzania testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym,
7. Zasady raportowania w sprawie kontroli zarządzania ryzykiem,
8. Przykłady dokumentów testowych:
a. Zarządzanie ryzykiem istotnym,
b. Zarządzania płynnością bieżącą,
c. Zarządzanie ryzykiem adekwatności kapitałowej,
d. Udzielanie kredytów,
e. Monitoring ekspozycji kredytowych,
f. Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
g. Kontrola bezpieczeństwa ITC,
h. Inne, związane z ryzykiem operacyjnym,
i. Inne.
9. Zlecanie kontroli zarządzania ryzykiem istotnym jako wsparcie działania komórki ds. zgodności,
10. Przykłady najczęściej spotykanych błędów w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym.
11. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.