Data rozpoczęcia szkolenia:

29.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zarządzanie kadrami w Bankach Spółdzielczych obwarowane jest szeregiem przepisów zewnętrznych, takich jak Kodeks pracy, Ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa Prawo bankowe czy regulacje w zakresie bezpieczeństwa IT.

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przygotowanie projektu dokumentu testowego w zakresie zarządzania kadrami oraz wspólne przeprowadzenie testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w ww. obszarze.

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja najczęściej spotykanych błędów w stosowaniu mechanizmów kontroli wewnętrznej realizowanych w ramach zarządzania kadrami.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania dokumentu testowego z zakresu kontroli zarządzania kadrami.
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzory:
 1. dokumentu testowego w zakresie zarządzania kadrami,
 2. dokumentu testowego w zakresie unikania konfliktu interesów,
 3. klauzul informacyjnych RODO dla pracowników i kandydatów do pracy,
 4. Instrukcji zarządzania kadrami.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórki ds. kadr, IOD, audytorów wewnętrznych, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, pracowników komórki
ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

Trener: Renata SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wymogi (podstawy) prawne zarządzania kadrami,
 2. Organizacja zarządzania kadrami,
 3. Zasady przeprowadzania testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie kadr.
 4. Ocena stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na etapie:
  1. Rekrutacji pracowników,
  2. Zatrudniania,
  3. Ustalania zakresów czynności,
  4. Nadawania uprawnień, pełnomocnictw,
  5. Zwalniania pracowników,
 5. Ocena poprawności dokumentowania czynności kadrowych,
 6. Kontrola prawidłowości przechowywania dokumentów kadrowych,
 7. Kontrola prawidłowości przekazywania i przechowywania klauzul informacyjnych,
 8. Zasady przekazywania danych osobowych pracowników na zewnątrz,
 9. Zasady archiwizacji i niszczenia dokumentów kadrowych,
 10. Omówienie dokumentu testowego,
 11. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.