Data rozpoczęcia szkolenia:

07.08.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia CRRII, ustawy Prawo bankowe, rekomendacji nadzorczych oraz innych przepisów banki mają obowiązek publikacji informacji ilościowych i jakościowych. Zgodnie z zapisami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informacje publikowane na podstawie części ósmej Rozporządzenia CRRII powinny być zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą przed publikacją.

CEL SZKOLENIA:

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie dokumentu testowego (w formacie obydwu zrzeszeń) w celu przeprowadzenia kontroli Polityki informacyjnej oraz wspólne zrealizowanie ww. kontroli na zdefiniowanej próbie do badania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia zapozna się z podstawami prawnymi sporządzania informacji publikowanych w ramach polityki informacyjnej;
 2. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór obowiązującej w 2024r. Polityki informacyjnej;
 3. Uczestnik otrzyma schemat informacji podlegających ujawnieniu za 2023r.,
 4. Wzór uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia informacji podlegających ujawnieniu.
 5. Wzory przykładowo wypełnionych dokumentów testowych z uwzględnieniem formatów obydwu Zrzeszeń.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, komórki ds. zgodności, komórki kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK-MAŁYSA – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawy prawne publikowania informacji;
2. Podział zadań w realizacji Polityki informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z;
3. Forma i miejsca publikacji informacji z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z;
4. Częstotliwość ujawniania, wprowadzania zmian:
a. Weryfikacja roczna – głównie dane ilościowe,
b. Weryfikacja bieżąca – dane opisowe;
5. Definicja małej i niezłożonej, nienotowanej instytucji na podstawie Rozporządzeniem PE 2019/876;
6. Dobór próby do kontroli wewnętrznej w obszarze ujawniania informacji;
7. Omówienie zakresu ujawnień informacji na podstawie:
a. ustawy Prawo bankowe;
b. Rekomendacji nadzorczych KNF: P, H, M, Z,
c. Rozporządzenia 575/2013, z późniejszymi zmianami,
d. Zasad ładu korporacyjnego,
e. Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
f. Ustawy o ochronie danych osobowych,
g. Wytycznych EBA/GL/2018/06 w sprawie ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych,
h. Wytycznych EBA w sprawie standardów technicznych dotyczących ujawnienia informacji w sprawie IRRBB.
8. Budowa bazy informacji archiwalnych – definicja zakresu informacji podlegających archiwizacji,
9. Omówienie dokumentu testowego – według formatu dwóch zrzeszeń.
10. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .