Data rozpoczęcia szkolenia:

19.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • zrozumienie zasad  przeprowadzania  procesu  klasyfikacji  ekspozycji  kredytowych (z uwzględnieniem ostatnich  zmian przepisów,
 • zdobycie/ugruntowanie praktycznych  doświadczeń  dotyczących  wpływu  tego  procesu na wynik działalności Banku,
 • poznanie zasad  przygotowywania  i  prowadzenia  okresowego  monitoringu  klasyfikacyjnego ekspozycji kredytowych,
 • zapoznanie się z zakresem zasad działania wprowadzonych przez SOZ BPS.

 Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Banków pracujących przy ocenie ryzyka kredytowego, biorących udział w procesie oceny zdolności kredytowej i monitoringu deweloperów jak również osób zajmujących się rachunkami powierniczymi.

Trener: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Wprowadzenie: podstawa prawna określająca zasady procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych – „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków” – z późn. zm. (Dz. U. z 2015r. poz. 2066 z późn. zm.), z uwzględnieniem zatwierdzonych przez KNF wytycznych SOZ BPS określonych w dokumencie „Jednolite zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.


1. Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek i kredytów detalicznych:
• zasady klasyfikacji / kryteria,
• zasady tworzenia rezerw celowych.
2. Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek i kredytów hipotecznych:
• zasady klasyfikacji / kryteria,
• zasady tworzenia rezerw celowych.
3. Ekspozycje kredytowe klientów instytucjonalnych:
• zasady klasyfikacji – kryteria podmiotowe i produktowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy monitoringowej w zakresie kryterium oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy oraz kwestii uwzględniania istotnego naruszenia kapitałów własnych/aktywów netto przy wyznaczeniu kategorii klasyfikacji,
• klasyfikacja ekspozycji kredytowych udzielonych „spółkom celowym” (monitoring kredytowanego projektu inwestycyjnego / deweloperskiego),
• zasady tworzenia rezerw celowych.
4. Zasady dokonywania przeglądów portfela kredytowego oraz aktualizacji poziomu rezerw celowych:
• częstotliwość dokonywania przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych,
• zasady aktualizacji poziomu rezerw celowych,
• poziom rezerw celowych w kontekście rezerwy na ryzyko ogólne,
• zasady przyjmowania i aktualizacji wartości zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych,
• klasyfikacja ekspozycji kredytowych w aspekcie kryterium podmiotowości,
• zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych w oparciu o kryterium terminowości spłat,
• zasady klasyfikacji w oparciu o kryterium sytuacji ekonomiczno finansowej z uwzględnieniem elementów analizy finansowej (ocena czynników ilościowych i jakościowych determinujących klasyfikację).
5. Limity pomniejszeń – zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją RMF.
6. Przepisy RMF, a zasady zbioru dobrych praktyk w zakresie właściwej klasyfikacji ekspozycji kredytowych i prawidłowej organizacji procesu tworzenia rezerw celowych zawartych w dokumencie „Jednolite zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.
7. Organizacja procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych jako element monitoringu poziomu ryzyka Banku związanego z posiadanym portfelem kredytowym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.