Data rozpoczęcia szkolenia:

28.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Na co dzień do Banku wpływają zapytania od organów państwowych, funkcjonariuszy publicznych i podmiotów trzecich, uprawnionych do żądania od Banków informacji objętych tajemnicą bankową.  Sąd, komornik czy Policja, kierując pytania a czasem żądania do Banku, nie zawsze robią to w sposób prawidłowy. Jak weryfikować tego typu pisma aby ustalić dopuszczalny prawnie zakres informacji, które mogą być przekazane, bez narażania się na zarzut naruszenia tajemnicy bankowej? Kiedy i w jakich sytuacjach Bank może kwestionować kierowane do niego żądania przekazania informacji dotyczących jego klientów? I w jaki sposób? Czy wystarczy pismo z odmową, czy trzeba skorzystać ze środków jakie oferują procedury prawne (cywilna, karna i administracyjna)? Jak zachować się w sądzie, jeśli trzeba będzie zeznawać w sprawie dotyczącej klienta Banku? Te kwestie zostaną omówione podczas szkolenia.

 CELE SZKOLENIA:

 • Prezentacja najczęściej występujących pytań w zakresie informacji objętych tajemnicą bankową, dotyczących klientów Banku, pochodzących od podmiotów zewnętrznych wymienionych w planie szkolenia, z analizą zakresu przekazywanych informacji,
 • Wskazanie działań, jakie muszą być podjęte aby ustalić możliwość i dopuszczalny zakres przekazywanych informacji, a także podstawy prawne odmowy udzielenia informacji bądź wniesienia ewentualnego środka zaskarżenia,
 • Praktyczne zasady ujawniania informacji objętych tajemnicą bankową.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie kompleksowych informacji na temat obsługi pism adresowanych do Banku z żądaniem ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową,
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o tajemnicy bankowej.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do pracowników banków spółdzielczych obsługujących pisma pochodzące od organów państwowych, funkcjonariuszy publicznych i innych podmiotów uprawnionych do żądania przekazania informacji objętych tajemnicą bankową, a także do osób zainteresowanych tematyką współpracy Banku z podmiotami zewnętrznymi i praktycznym stosowaniem instytucji tajemnicy bankowej.

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Tajemnica bankowa, na czym polega i co oznacza dla Banku,
 2. Kiedy ujawnienie tajemnicy bankowej jest zgodne z prawem, a kiedy nie,
 3. Współpraca z Policją – w jakich sytuacjach możliwa jest odmowa udzielenia informacji,
 4. Czy klient powinien wiedzieć o współpracy Banku z innymi organami?
 5. Współpraca z Prokuraturą (kiedy należy zaskarżyć żądanie prokuratora),
 6. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 7. Współpraca z komornikiem, czy zawsze ujawniać informacje?
 8. Zapytania z sądu powszechnego, pracownik Banku jako świadek w sądzie,
 9. Pisma od pełnomocników – kiedy odmówić?
 10. Kiedy pyta Syndyk,
 11. Czy i kiedy ujawniać informacje objęte tajemnicą w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 12. Bank i organy egzekucyjne w administracji,
 13. O co może zapytać Rzecznik Finansowy,
 14. Krajowa Administracja Skarbowa – nowe kompetencje,
 15. Nowelizacja prawa bankowego w zakresie tajemnicy bankowej, w tym CESOP – centralny elektroniczny system o płatnościach transgranicznych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .