Data rozpoczęcia szkolenia:

09.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • omówienie zmian w podatkach wprowadzanych ustawą „Polski Ład” od 1.01.2022 (lub w terminach późniejszych) w zakresie istotnym dla banków spółdzielczych,
 • omówienie wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez banki spółdzielcze wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych,
 • szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień.

W związku z zaplanowaną w punkcie 11 sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników rozpoczynających pracę w działach kadr oraz pozostałych osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematu szkolenia.

TRENER: MONIKA ZIELIŃSKA – posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w działach kadr i płac firm różnej wielkości (od kilkuosobowych do dużych sieci handlowych) i różnych branż (usługowej, handlowej, transportowej). Wieloletnia właścicielka firmy prowadzącej usługi kadrowo-płacowe oraz doradcze i szkoleniowe. Współpracowała z wydawnictwem Infor publikując artykuły dotyczące praktycznego stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Cena: 490 zł/os brutto (za 2 dni)

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13,30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Obowiązki związane z zatrudnieniem:
• zakres danych osobowych od kandydata do pracy i od pracownika
• skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
• szkolenie bhp
• zawarcie umowy o pracę – rodzaje umów o pracę
• zawarcie kolejnych umów na czas określony
• forma i treść umowy o pracę oraz informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia
• zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi (regulamin pracy i wynagradzania)
• zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika
• założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
• zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
• zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika

II. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy:
• definicje związane z czasem pracy
• normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
• normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
• obliczanie wymiaru czasu pracy
• okresy odpoczynku
• przerwy wliczane do czasu pracy
• wybór odpowiedniego systemu czasu pracy
• ruchomy czas pracy
• rozkład czasu pracy a ewidencja czasu pracy
• ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
• nadgodziny kadry zarządzającej

III. Wykonywanie pracy w porze nocnej:
• jak w prawidłowy sposób ustalić godziny pracy w porze nocnej?
• jakie grupy osób objęte są zakazem pracy w porze nocnej?
• w jaki sposób rekompensujemy wykonywanie pracy w porze nocnej?

IV. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne:
1. Wymiar urlopu wypoczynkowego:
• dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
• dla pracownika niepełnosprawnego
• dla pracownika w pierwszym roku pracy
• po powrocie m.in. z urlopu bezpłatnego
2. Urlop proporcjonalny – zasady i praktyczne przykłady
3. Prawo do urlopu uzupełniającego
4. Zasady udzielania urlopów
5. Udzielanie urlopów bezpłatnych

V. Rozwiązanie stosunku pracy:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
• zakaz wypowiadania umów o pracę
• wypowiedzenie umowy w okresie usprawiedliwionej nieobecności
• nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
• rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
• pozostałe zagadnienia związanie z rozwiązaniem umowy o pracę
• odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego/grupowego
• obowiązek wydania świadectwa pracy

VI. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem:
• ochrona stosunku pracy
• urlop macierzyński
• urlop rodzicielski
• urlop ojcowski
• urlop wychowawczy
• pozostałe uprawnienia dla pracowników będących rodzicami

VII. Odpowiedzialność pracownicza:
• Odpowiedzialność porządkowa
• Odpowiedzialność materialna

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.