Data rozpoczęcia szkolenia:

12.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z analizą finansową – oceną zdolności jednostek samorządu terytorialnego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Objaśnienie artykułów determinujących zdolność kredytową JST w świetle uofp;
 • Omówienie dokumentacji wymaganej do oceny JST;
 • Ocena i interpretacja wskaźników wpływających na analizę zdolności kredytowej JST;
 • Poszerzenie praktycznej wiedzy uczestników szkolenia dot. oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do: analityków kredytowych, doradców klienta biznesowego, dyrektorów oddziałów.

PROWADZĄCA: AGNIESZKA MĄDRA – PRACZ – absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości, od wielu lat związana zawodowo jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Obecnie zajmuje stanowisku w Centrali Banku w Departamencie Ryzyka Kredytowego jako Analityk Wiodący ds. Oceny Ryzyka Kredytowego. Od roku 2020 członek Komisji Przetargowej ds. Sprzedaży poszczególnych wierzytelności trudnych w BPS SA.

CENA: 240 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Finansowanie JST w świetle Ustawy o finansach publicznych:
• najważniejsze wskaźniki do oceny kondycji finansowej JST,
• przepisy dotyczące długu.
2. Proces analizy ryzyka kredytowego JST w Banku:
• dokumentacja kredytowa
• dokumentacja finansowa JST
• czynniki determinujące odrzucenie wniosku kredytowego
3. Podstawowe elementy analizy finansowej
4. Ocena ryzyka i zdolności kredytowej JST
• zasady wypełniania i oceny danych zawartych w arkuszach oceny ryzyka kredytowego,
model ratingowy ( czynniki ryzyka w ramach analizy jakościowej i ilościowej)
5. Przykłady oceny zdolności kredytowej JST

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .