Data rozpoczęcia szkolenia:

13.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zasad wypełniania i składania przez banki spółdzielcze pliku JPK_V7M (nowy obowiązek od 1.10.2020r.), przy uwzględnieniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów;
 • podsumowanie zmian przepisów od 1.07.2020 r. dot. obowiązku zapłaty na rachunek z „białej listy” oraz zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dot. ww. zagadnień;
 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla banków spółdzielczych.

W związku z zaplanowaną w pkt. 3 sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo – księgowych.

Trener: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. JPK_V7M – nowy obowiązek sprawozdawczy od 1.10.2020 w praktyce banków spółdzielczych:

a) zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT i plików JPK_VAT plikiem JPK_V7M – które z dotychczasowych deklaracji składanych na potrzeby rozliczenia VAT oraz załączników do tych deklaracji zostaną „wchłonięte” przez nowe JPK, a które pozostaną bez zmian,
b) zakres informacji objętych JPK_V7M (m.in. GTU – obowiązkowe oznaczenia cyfrowe i literowe dla niektórych towarów i usług ujmowanych w rejestrze),
c) w którym miesiącu ujmować poszczególne transakcje w JPK_V7M – przegląd aktualnych interpretacji i wyroków dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT,
d) zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_V7M oraz sposoby jej uniknięcia,
e) pozostałe zagadnienia związane z wypełnianiem i składaniem JPK_V7M, z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

2. „Biała lista” i mechanizm podzielonej płatności – podsumowanie zmian od 1.07.2020, aktualne interpretacje, planowane zmiany od 1.01.2021
a) zmiana od 1.07.2020 przepisów określających sytuacje, kiedy przy zapłacie nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście”
b) obowiązkowe oświadczenia, które bank jest zobowiązany umieścić na fakturze wystawianej na kontrahenta informujące go o rodzaju rachunku stosowanego przez bank (rachunek gospodarki własnej, rachunek cesyjny itp.)
c) zmiany dotyczące składania informacji do naczelnika US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy”
(ZAW-NR), w tym różne terminy w różnych okresach na złożenie ZAW-NR (3 dni, 7 dni, 14 dni)
d) „biała lista” i MPP – aktualne interpretacje i wyjaśnienia organów podatkowych, m. in. w zakresie sposobu obliczania wartości transakcji 15 000 zł, przechowywania raportów ze sprawdzania rachunku kontrahenta, dokonywania kompensat zamiast zapłaty w MPP, zapłaty na rachunek komornika lub syndyka.
e) zasady stosowania oznaczenia „MPP” w JPK_V7M
f) zmiany od 2021 w zakresie „białej listy” i MPP, zgodnie z projektem „SLIM VAT”.

3. Najnowsze przełomowe interpretacje dotyczące stosowania przez banki spółdzielcze stawki CIT 9% oraz zmiany w tej kwestii od 2021r.

4. Odpowiedzi na pytania.
Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia na czacie, dotyczące zarówno zagadnień wymienionych powyżej w pkt. 1. i 2., jak i innych aktualnych zagadnień podatkowych w bankach spółdzielczych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.