Data rozpoczęcia szkolenia:

15.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W CAŁYM CYKLU (3 szkolenia)
JEST TEŻ MOŻLIWY UDZIAŁ W POJEDYŃCZYCH (WYBRANYCH) SZKOLENIACH Z CYKLU

TERMINY SZKOLEŃ: I szkolenie – 26.01.2023r. II szkolenie – 15.02.2023r. III szkolenie – 23.03.2023.r.

KORZYŚCI Z CYKLU SZKOLEŃ:

Przekazanie wiedzy Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osobom pełniącym kluczowe funkcje w banku, weryfikowanej przy ocenie odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej a wymaganej zgodnie z Wytycznymi EBA oraz Rekomendacją Z.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:

 • interpretacja informacji finansowych instytucji, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków,
 • ocena efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę.

ADRESACI: Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd i pracownicy na kluczowych stanowiskach w Banku.

PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 260 zł/osoba brutto za jedno szkolenie

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. MIEJSCE I ROLA RN W PROCESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI BANKU
1) Wymóg wiedzy w obszarze finansów w świetle obowiązujących regulacji
2) Odpowiedzialność członków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu za sprawozdania finansowe banków spółdzielczych
3) Rola Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w procesie nadzoru tworzenia oraz audytu sprawozdań finansowych (SF)
2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU
1) Zasady sporządzania sprawozdań finansowych banku
• Cel tworzenia sprawozdań finansowych
• Kluczowe reguły tworzenia sprawozdań finansowych
2) Sprawozdania finansowe banku a firmy
3) Bilans
• Podstawowe pojęcia
• Struktura aktywów i ich kluczowe pozycje
• Struktura pasywów i ich kluczowe pozycje
4) Rachunek wyników
• Zasady sporządzania rachunku wyników
• Struktura rachunku wyników i jego kluczowe pozycje
5) Rachunek przepływów pieniężnych banku
6) Zestawienie zmian w kapitale
7) Omówienie przykładowej realizacji planu finansowego
3. OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU
1) Czynniki mające wpływ na efektywność działania banku
• Czynniki mierzalne
• Czynniki niemierzalne
2) Narzędzia oceny efektywności banku
a) Analiza pozioma i pionowa
b) Schemat oceny stosowany przez IPS
c) Analiza wskaźnikowa banku
• A. Wskaźniki obszaru: Adekwatność kapitałowa
• B. Wskaźniki obszaru: Jakość aktywów
• C. Wskaźniki obszaru: Efektywność
• D. Wskaźniki obszaru: Płynność
d) Analiza zestawienia grupy rówieśniczej BS
e) Analiza trendów wybranych danych finansowych

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.