Data rozpoczęcia szkolenia:

15.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:00

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 Założeniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwymi formami i instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców celem ograniczenia negatywnych skutków związanych z COVID – 19. Przegląd forma wsparcia umożliwia przedsiębiorcy podjęcie decyzji w zakresie wyboru najbardziej optymalnych dla niego rozwiązań. Z uwagi na to, że pula środków pomocowych jest ograniczona, konieczne jest podejmowanie szybkich i przemyślanych decyzji o jego pozyskaniu. Każde wsparcie wiąże się z szeregiem obowiązków i z odpowiedzialnością za jego właściwe i zgodne z celem wykorzystanie i rozliczenie. Szkolenie ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom banków przejść przez zawiłości prawne regulacji mechanizmów pomocowych, tak aby stanowiły one realną pomoc. 

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników banków oraz obsługiwanych przez banki przedsiębiorców.

TRENER: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: do uzgodnienia zł

Plan szkolenia:

Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 12:00 do 13:00

1. Przegląd możliwych form wsparcia, zasady doboru wsparcia, możliwość łączenia poszczególnych form wsparcia – pomoc publiczna
2. Pojęcie mikrofirmy, MŚP i dużego przedsiębiorstwa na potrzeby uzyskania wsparcia
3. Jak liczyć spadek obrotów na potrzeby uzyskania wybranych form wsparcia
4. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – zasady i tryb przyznawania i umarzania subwencji finansowej
4.1 Instrumenty wsparcia dla mikrofirm
– Warunki uzyskania subwencji – analiza poszczególnych warunków udzielenia subwencji
– Wysokość subwencji – na przykładach
– Tryb pozyskiwania subwencji
– Zasady i tryb umarzania subwencji
– Zwrot nieumorzonej kwoty subwencji
4.2 Instrumenty wsparcia dla MŚP
– Warunki uzyskania subwencji – analiza poszczególnych warunków udzielenia subwencji
– Wysokość subwencji – na przykładach
– Tryb pozyskiwania subwencji
– Zasady i tryb umarzania subwencji
– Zwrot nieumorzonej kwoty subwencji
4.3 Instrumenty wsparcia dla duży przedsiębiorców – wzmianka
5. Dofinansowanie wynagrodzeń za pracę w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy i spadkiem obrotów
6. Dofinansowanie wynagrodzeń za pracę w związku ze spadkiem obrotów
7. Niskooprocentowane pożyczki dla mikrofirm
8. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych
9. Wsparcie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
10. Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
11. Mechanizmy wsparcia z wykorzystaniem środków unijnych
12. Zawieszenie obowiązku składania wniosku o ogłoszenie upadłości
13. Pozostałe formy wsparcia przedsiębiorców.
14. Pytania uczestników szkolenia

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.