Data rozpoczęcia szkolenia:

29.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819 z późn. zm.) bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.

 Szkolenie obejmować będzie zagadnienia wymagane ww. przepisem.

 Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami i trybem reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla konsumentów oraz zasadami i trybem zawierania i wykonywania umowy o kredyt hipoteczny, jak również spełnienia przez uczestników wymogu odbycia szkolenia okresowego.

 Korzyści ze szkolenia:

 • W ramach szkolenia omówiona zostanie praktyka stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej przez uczestników rynku kredytów hipotecznych.
 • Szkolenie obejmować będzie podstawowe zagadnienia związane z zabezpieczenie hipotecznym, w zakresie wymaganym od pracownika obsługi kredytów hipotecznych.
 • Omówione zostanie również zagadnienie roszczeń klientów w związku z spłatę kredytu przed terminem. Każde zagadnienie będzie omawiane w oparciu o przykłady z praktyki bankowej, celem lepszego zrozumienia tematyki szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w obsługę finansowania hipotecznego dla konsumentów, osób zarządzających personelem oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.

Trener: JACEK KWIECIEŃ – radca prawny, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych, praktyk w bankowości spółdzielczej, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 

 1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
 2. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
 3. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
 4. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
 5. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
 6. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
 7. Zasady świadczenia usług dodatkowych
 8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
 9. Przebieg procesu finansowania hipotecznego
  • Asysta przedkontraktowa
  • Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka
  • Formularz informacyjny kredytu hipotecznego
  • Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym
  • Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny
  • Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej
  • Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny
  • Decyzja kredytowa
  • Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
  • Elementy umowy o kredyt hipoteczny
  • Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna
 10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
  • Przyczyny restrukturyzacji kredytu hipotecznego
  • Wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji
  • Wniosek restrukturyzacyjny i jego wymogi
  • Odmowa restrukturyzacji
  • Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny
  • Zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i skutki jej niewykonywania
  • Dobrowolna sprzedaż przedmiotu kredytowania
  • Windykacja kredytów hipotecznych – ograniczenia
 11. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
  • Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem
  • Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji
  • Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
 12. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
  • Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
  • Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
  • Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
  • Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny
 13. Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
 14. Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych
 15. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.