Data rozpoczęcia szkolenia:

05.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

Od 1 stycznia 2024r. wejdą w życie przepisy dotyczące zmian w przyznawaniu emerytur pomostowych. Wprowadzane zmiany mogą spowodować duże problemy dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w warunkach szkodliwych. Zmiany w emeryturach pomostowych są bardzo korzystne dla pracowników i mogą spowodować chęć przekwalifikowania, na drodze sądowej, umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

Planowane jest również wprowadzenie emerytur stażowych, dlatego na szkoleniu omówione będą także, jakie warunki trzeba będzie spełnić, jeżeli takie emerytury zostałyby wprowadzone do naszego systemu emerytalnego.

CEL SZKOLENIA:

 • Oprócz nowości na szkoleniu zostaną omówione wszystkie podstawowe świadczenia emerytalne, które w tej chwili przyznaje i wypłaca ZUS oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • Elementem dodatkowym szkolenia będzie informacja o wprowadzaniu Centralnej Informacji Emerytalnej i jej znaczenia dla osób zatrudnionych w naszych zakładach pracy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poznanie najnowszych zmian w systemie emerytalnym wprowadzanych od 1 stycznia 2024r. oraz planowanych zmian w kolejnych latach,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS,
 • podniesienie świadomości pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowo-płacowe, w zakresie roli pracodawcy przy przyznawaniu świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów korygujących w programie Płatnik – zarówno tych początkujących jak również doświadczonych w pracy w programie.

PROWADZĄCA:  KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 310 zł osoba/brutto

Każda kolejna osoba z banku – 280zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Obowiązki pracodawcy w przypadku ubiegania się pracownika o przyznanie renty lub emerytury.
II. Rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS – charakter świadczeń, podobieństwa i różnice.
III. Okresy składkowe i nieskładkowe – ich rola w ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.
IV. Emerytury przyznawane w tzw. wieku powszechnym.
1. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do emerytury powszechnej? Emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949r. a emerytury osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. – różnice.
2. Emerytura osób urodzonych przed 1 stycznia 1949r.:
• sposób ustalania wysokości emerytury – kwota bazowa i część stażowa,
• podstawa wymiaru emerytury,
• przyznanie prawa do emerytury w najniższej wysokości.
3. Emerytury osób urodzonych po 31 grudnia 1948r.:
• warunki przyznania emerytury i emerytura częściowa,
• emerytura kapitałowa – okresowy charakter emerytury kapitałowej i jej wysokość.
4. Kiedy można przeliczyć wysokość emerytury lub ustalić jej wysokość na nowo?
V. Emerytury pomostowe po zmianach od 1 stycznia 2024r.
1. Co to jest emerytura pomostowa i jakie warunki trzeba spełniać obecnie, aby otrzymać prawo do takiej emerytury?
2. Zmiany w zakresie emerytur pomostowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024r. – skutek wprowadzanych zmian.
3. Co to jest praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i jakich stanowisk pracy dotyczy?
4. Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS ubiegając się o przyznanie emerytury pomostowej?
VI. Emerytury nauczycielskie i świadczenia kompensacyjne.
1. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać emeryturę nauczycielską (bez względu na wiek)?
2. Co to jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i komu może zostać przyznane?
3. Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek przyznania świadczenia kompensacyjnego – zatrudnienie w kilku miejscach pracy.
4. Okres wypłaty świadczenia kompensacyjnego i jego wysokość – przeliczanie świadczenia.
5. Pobieranie świadczenia kompensacyjnego a możliwość dalszego zatrudnienia.
6. Dokumenty niezbędne do przyznania emerytury nauczycielskiej lub świadczenia kompensacyjnego.
VII. Rozwiązanie stosunku pracy a nabycie prawa do emerytury.
VIII. Planowane zmiany w systemie emerytalnym – pomysł wprowadzenia emerytur stażowych. Kto mógłby w przyszłości skorzystać z nowej emerytury stażowej?
IX. Kapitał początkowy.
1. Co to jest kapitał początkowy oraz dla kogo jest ustalany?
2. Jaka jest rola kapitału początkowego w ustalaniu wysokości emerytury i renty?
X. Renty z tytułu niezdolności do pracy.
1. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy? – zasady przyznawania rent.
2. Rodzaje rent i ich wysokość – w jaki sposób ustalana jest wysokość renty?
3. Kiedy można utracić prawo do renty?

XI. Dokumentacja niezbędna do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych:
1. Wnioski o przyznanie renty (ERN) lub emerytury (EMP) – przygotowanie wniosku.
2. Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych – ERP-6.
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 – zasady wypełniania, kiedy zaświadczenie nie jest potrzebne do przyznania świadczenia.
4. Dodatkowe dokumenty niezbędne do przyznania świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS.
XII. Obowiązki pracodawców zatrudniających emerytów i rencistów.
XIII. Centralna Informacja Emerytalna (CIE):
• cel wprowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej,
• od kiedy zostanie uruchomiona CIE i jakie informacje będą w niej gromadzone?
• korzyści z wprowadzenia CIE dla ubezpieczonych.
XIV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .