Data rozpoczęcia szkolenia:

23.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

13:00

Opis szkolenia:

Proces efektywnego monitoringu, który uzależniony jest od szeregu koniecznych działań oraz umiejętności analitycznych pracowników banku przy maksymalnym wykorzystaniu pozyskanych informacji z wszystkich dostępnych źródeł, w praktyce  nastręcza mniej doświadczonym pracownikom banków, wielu trudności. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka  kredytowego oraz nieprawidłowej klasyfikacji ekspozycji kredytowych. Wśród kluczowych czynników wpływających na jego jakość znajduje się umiejętność identyfikacji i odczytywania sygnałów ostrzegawczych pojawiających się w sytuacji kredytobiorców.    

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie zakresu i zasadniczych elementów procesu monitoringu ekspozycji kredytowych oraz źródeł informacji/dokumentów, które w zależności od charakterystyki Klienta, powinny być dla Banku bazą do analizy (również w kontekście wytycznych SOZ BPS i EBA),
 • nabycie umiejętności typowania i identyfikacji sygnałów ostrzegawczych świadczących o pogarszaniu się sytuacji kredytobiorcy oraz zmniejszaniu wartości ustanowionego zabezpieczenia,
 • poznanie zróżnicowanego zakresu monitoringu ze względu na rodzaj produktu kredytowego, z którego korzysta klient oraz okres, w którym jest on prowadzony (kredyty obrotowe a kredyty inwestycyjne/deweloperskie),
 • poznanie wpływu wyniku przeprowadzonego monitoringu na klasyfikację ekspozycji kredytowych, tworzenie rezerw celowych i wynik działalności banku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie.

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy kredytowi), do obowiązków których należy przeprowadzanie monitoringu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz pracownicy Pionu Sprzedaży (doradcy klienta) współpracujący z analitykami w ramach czynności przygotowawczych oraz zbierania danych i kompletowania dokumentów do monitoringu – potrzebujący praktycznej wiedzy i wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy.

PROWADZĄCA: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener-wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13.00 – 16.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wprowadzenie do tematu:
• zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie kredytowania – znaczenie właściwie prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych dla ogólnego poziomu ryzyka banku (jakość portfela kredytowego a wyniki działalności banku);
• poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku – znaczenie działań monitoringowych realizowanych dla pojedynczej ekspozycji kredytowej i dla całego portfela kredytowego – miejsce monitoringu w procesie kredytowym.
2. Przyczyny powstawania „złych” kredytów w trakcie procesu kredytowania.
3. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania i ich następstwa:
• znaczenie szybkiej identyfikacji sygnałów pogorszenia sytuacji Kredytobiorcy w kontekście zagrożenia jego zdolności kredytowej, jako efekt prawidłowo prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych;
• sygnały utraty wartości przyjętego zabezpieczenia ekspozycji kredytowej – potencjalne następstwa dla poziomu tworzonych przez Bank rezerw celowych.
4. Dobre praktyki w monitorowaniu kredytów wpływające na minimalizację ryzyka banku w trakcie okresu kredytowania.
5. Elementy wytycznych EBA dotyczące procesu monitoringu.
6. Źródła dostępu do informacji o kredytobiorcy wykorzystywane w monitoringu.
7. Zakres monitoringu ze względu na przedmiot finansowania i kredytowany podmiot; praktyczne elementy monitoringu ekspozycji kredytowych podmiotów instytucjonalnych.
8. Monitoring ekspozycji kredytowych w formule „project finance” – realizowanych przez spółki celowe (projekty inwestycyjne / deweloperskie).
9. Monitoring przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych.
10. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i aktualizacja poziomu tworzonych rezerw celowych jako efekt końcowy dokonywania przeglądów monitoringowych portfela kredytowego (w oparciu o przepisy RMF z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm. oraz wytyczne SOZ).

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .