Data rozpoczęcia szkolenia:

28.06.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Od 5 października 2021 roku obowiązuje ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, ustawa ta wprowadziła nieznany dotychczas w polskim prawie system komunikowania się za pomocą adresu do doręczeń elektronicznych, którego posiadanie będzie obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Ze strony Banków będzie to oznaczać w przyszłości konieczność obsługi korespondencji prowadzonej z organami administracji państwowej, samorządowej i sądowej przy pomocy adresu do doręczeń elektronicznych, który zostanie utworzony na podstawie przepisów ww. ustawy. Ta metoda komunikacji będzie mogła być stosowana przez Banki również w ramach ich działalność biznesowej, może służyć do komunikacji z kontrahentami Banków. Dotychczasowe liczne już nowelizacje i odsuwanie w czasie obowiązku posiadania przez przedsiębiorców adresu do doręczeń elektronicznych wskazują na złożoność tematu. Istotne jest, aby pracownicy Banków prowadzący korespondencję z podmiotami zewnętrznymi (obsługujący klientów, odpowiedzialni za przyjmowanie i odbieranie korespondencji inni) znali i umieli stosować w praktyce rozwiązania przewidziane w ustawie.

 CELE SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie odbierania i wysyłania korespondencji przy pomocy adresu do doręczeń elektronicznych.
 • Wskazanie obowiązków i uprawnień Banku związanych z posiadaniem adresu do doręczeń elektronicznych. Szczegółowe omówienie terminów, w których Bank jest obowiązany uzyskać adres do doręczeń elektronicznych.
 • Omówienie praktycznych wskazówek niezbędnych do prawidłowego założenia i obsługiwania adresu do doręczeń elektronicznych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie kompleksowych informacji na temat pojęć prawnych zawartych w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
 • Omówienie zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o doręczeniach elektronicznych.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane do pracowników Banków Spółdzielczych obsługujących produkty depozytowe i kredytowe klientów, pracowników odpowiedzialnych za dystrybucję korespondencji w Banku, pracowników komunikujących się z organami administracji i sądami oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: AGATA KACZMAREK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 210 zł/osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Jakie są cele ustawy o doręczeniach elektronicznych?
 2. Czym się różni adres e-mail od adresu elektronicznego?
 3. Podstawowe pojęcia ustawy.
 4. Kto świadczy usługę doręczenia elektronicznego?
 5. Publiczna usługa hybrydowa.
 6. Baza adresów elektronicznych.
 7. Zakładanie skrzynki do doręczeń – krok po kroku.
 8. Obsługa skrzynki do doręczeń czyli doręczanie i odbiór e-korespondencji.
 9. Odpłatność doręczeń elektronicznych.
 10. Kto musi posiadać adres elektroniczny do doręczeń i od kiedy.
 11. Doręczenia elektroniczne w prawie spółdzielczym.
 12. Doręczenia elektroniczne w obszarze praktyki bankowej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.