Data rozpoczęcia szkolenia:

11.10.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Od 10 grudnia 2023 roku Banki – jako podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Powyższy obowiązek wynika z ustawy o doręczeniach elektronicznych, która wprowadziła nieznany wcześniej w polskim prawie system komunikowania się za pomocą e-doręczeń. Nowe rozwiązanie ma na celu uproszczenie procesu doręczeń i zastąpienie formy papierowej dokumentami elektronicznymi.

Ze strony Banków oznacza to konieczność obsługi korespondencji w postaci elektronicznej, prowadzonej w oparciu o przypisany do konkretnego Banku adres do doręczeń elektronicznych, przy użyciu elektronicznej skrzynki doręczeń  i po uzyskaniu wpisu do Bazy Adresów Elektronicznych.

Nowe rozwiązanie dotyczy wymiany korespondencji z organami administracji państwowej, samorządowej i sądowej.  Ustawodawca przewidział także konieczność posługiwania się adresem do doręczeń elektronicznym w związku z udzielaniem i obsługą kredytów konsumenckich i hipotecznych (udzielanych konsumentom), a także w procesie reklamacyjnym.

Wdrożenie e-doręczeń do praktyki Banku wymaga zmian w wewnętrznych procedurach i potencjalnie niektórych systemach informatycznych. Istotne jest zatem, aby pracownicy Banków zajmujący się produktami kredytowymi i prowadzący korespondencję z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza z klientami, którzy będą posiadać własne adresy do doręczeń elektronicznych, poznali rozwiązania przewidziane w ustawie.

 

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe omówienie instytucji adresu do doręczeń elektronicznych w świetle przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w obszarze praktyki bankowej, ze wskazaniem zasad doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • wskazanie obowiązków i uprawnień Banku związanych z posiadaniem adresu do doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej,

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • uzyskanie kompleksowych informacji na temat pojęć prawnych zawartych w ustawie o doręczeniach elektronicznych takich jak: zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji,
 • omówienie procedury uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych – krok po kroku,
 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o doręczeniach elektronicznych.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane do pracowników Banków Spółdzielczych obsługujących produkty depozytowe i kredytowe, pracowników odpowiedzialnych za dystrybucję korespondencji w Banku, pracowników komunikujących się z organami administracji i sądami oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Jakie są cele ustawy o doręczeniach elektronicznych?
2. Czym się różni adres e-mail od adresu elektronicznego?
3. Podstawowe pojęcia ustawy składające się na system doręczeń elektronicznych,
4. Kto świadczy usługę doręczenia elektronicznego?
5. Czym jest publiczna usługa hybrydowa,
6. Co oznacza i jakie są konsekwencje wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych,
7. Zakładanie skrzynki do doręczeń elektronicznych – krok po kroku,
8. Obsługa skrzynki do e-doręczeń czyli jak wygląda doręczanie i odbiór e-korespondencji,
9. Zasady odpłatności doręczeń elektronicznych,
10. Kto musi posiadać adres elektroniczny do doręczeń i od kiedy?
11. Doręczenia elektroniczne w prawie spółdzielczym,
12. Doręczenia elektroniczne w obszarze praktyki bankowej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .