Data rozpoczęcia szkolenia:

06.06.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

 Proces efektywnego skompletowania dokumentacji wniosku kredytowego, a następnie jego rozpatrzenia przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich pozyskanych źródeł danych, w praktyce  nastręcza młodym i mało doświadczonym pracownikom banków, wielu trudności. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka  kredytowego. 

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie zestawu dokumentów, które w zależności od charakterystyki Klienta, powinny być dla Banku bazą źródłową do analizy,
 • zdobycie umiejętności szybkiego znajdowania w dokumentach najważniejszych danych, typowania danych do wyjaśnienia z klientem,
 • poznanie przez początkujących doradców klienta oraz analityków kredytowych, zasad prostej i szybkiej analizy pionowej i poziomej RZiS oraz Bilansu, ułatwiających analizę wstępną, szybkie wnioskowanie z danych i prowadzenie pierwszych rozmów z Klientami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • zdobycie/ugruntowanie syntetycznej wiedzy nt. najczęściej wykorzystywanych form prawnego zabezpieczenia transakcji kredytowych i dokumentowych źródeł danych do ich oceny.

Adresaci: początkujący Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni  w obszarze Sprzedaży (doradcy klienta) oraz w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy/analitycy  kredytowi) – stawiający pierwsze kroki w bankowości lub na stanowiskach analitycznych, potrzebujący praktycznej wiedzy i wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy.

PROWADZĄCA: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 220 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Dobre praktyki w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do przeprowadzenia analizy wniosku kredytowego – lista dokumentów wg głównych segmentów procesu oceny i charakterystyki Klienta.
2. Omówienie na przykładach głównych cech poszczególnych dokumentów oraz wskazanie w ich treści źródła danych istotnych dla Banku w procesie analizy – „czytanie danych” :
• Dokumenty określające status prawny Klienta
• Dokument dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej
• Dokumenty do oceny prawnego zabezpieczenia kredytu
• Dokumenty do oceny inwestycji
• Kwestionariusz osobisty właściciela / wspólnika / poręczyciela / współmałżonka / rolnika
• Informacje dodatkowe – Klient / Poręczyciel
• Dokumenty dotyczące podmiotów istotnie powiązanych
3. Dla początkujących doradców Klienta – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, jako element niezbędnego przygotowania do pierwszych rozmów / kontynuacji rozmów z potencjalnymi kredytobiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.
4. Dla początkujących analityków kredytowych – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, Przepływów finansowych, Wiarygodności kredytowej, jako element przyspieszający podjęcie decyzji o ewentualnej odmowie udzielenia kredytu, lub braku kontynuacji dalszego rozpatrywania złożonego wniosku kredytowego.
5. Charakterystyka najczęściej stosowanych form prawnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych – główne cechy, znaczenie dla oceny ryzyka, źródła danych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.