Data rozpoczęcia szkolenia:

19.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe wymogi dotyczące kształtowania warunków transakcji z podmiotami powiązanymi oraz ich dokumentowania.

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmienionych regulacji oraz przygotowanie uczestników do wypełnienia nowych obowiązków w praktyce.

Korzyści ze szkolenia:

 • znajomość aktualnego stanu prawnego i praktyk w zakresie cen transferowych,
 • umiejętność przygotowania    dokumentacji    cen    transferowych    oraz    identyfikacji    ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

 Adresaci: pracownicy działu finansowo-księgowego, prawnicy, osoby specjalizujące się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej, osoby   zainteresowane   tematyką   cen transferowych,  rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

Trener: EWA ŚCIERSKA – doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, autorka licznych  publikacji  o  tematyce  podatkowej,  w  tym  redaktor  naukowy  oraz  współautorka  pierwszej  na rynku   kompleksowej   publikacji   książkowej   poświęconej   zmianom   przepisów   w   zakresie   cen transferowych  od  2017 r. Doświadczony i uznany wykładowca w obszarze cen transferowych, obecny na rynku szkoleniowym ponad dziesięć lat.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Podmioty powiązane

 1. Wywieranie znaczącego wpływu – przykłady
 2. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa
 3. Cyrkularne struktury właścicielskie

Zasada ceny rynkowej

 1. Zobowiązanie podmiotów powiązanych do stosowania zasady ceny rynkowej
 2. Zasada prymatu rzeczywistej treści transakcji nad jej formą
 3. Recharakteryzacjai pominięcie transakcji kontrolowanej
 4. Uproszczone rozwiązania – tzw. safeharbours
 5. Korekta dochodowości (korekta cen transferowych)

Lokalna dokumentacja podatkowa 

 1. Jednorodny charakter transakcji
 2. Wartość transakcji kontrolowanej
 3. Progi dokumentacyjne
 4. Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji
 5. Termin sporządzenia
 6. Elementy dokumentacji

Analiza cen transferowych

 1. Analiza porównawcza – sposób prowadzenia i prezentacji danych
 2. Analiza zgodności
 3. Analiza cen transferowych na przykładach

Grupowa dokumentacja podatkowa oraz pozostałe obowiązki sprawozdawcze

 1. Zakres podmiotowy obowiązku
 2. Elementy dokumentacji grupowej
 3. Termin sporządzenia
 4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
 5. Informacja o cenach transferowych (TP-R)
 6. Sankcje

Elementy dokumentacji lokalnej dla przykładowych transakcji:  udzielenia kredytu i pożyczki, prowadzenia rachunków bankowych bieżących i terminowych, emisji obligacji  

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.