Data rozpoczęcia szkolenia:

10.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Jakie podmioty można uznać za podmioty powiązane w przypadku banków spółdzielczych?
 • Kredyty, depozyty, poręczenia, leasing itp. – jak kształtować ich warunki, gdy drugą stroną transakcji jest podmiot powiązany?
 • W jakich sytuacjach pojawia się obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i TP-R? Kiedy można uniknąć obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych?

Celem szkolenia jest dostarczenie odpowiedzi na kluczowe pytania, dotyczące cen transferowych w działalności banków spółdzielczych.

 Korzyści ze szkolenia:

 • umiejętność przygotowania    dokumentacji    cen    transferowych    oraz    identyfikacji    ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

Adresaci:

pracownicy działu finansowo-księgowego, prawnicy, osoby specjalizujące się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej, osoby   zainteresowane   tematyką   cen transferowych,  rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi.

TRENER: EWA ŚCIERSKA – doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, autorka licznych  publikacji  o  tematyce  podatkowej,  w  tym  redaktor  naukowy  oraz  współautorka  pierwszej  na rynku   kompleksowej   publikacji   książkowej   poświęconej   zmianom   przepisów   w   zakresie   cen transferowych  od  2017 r. Doświadczony i uznany wykładowca w obszarze cen transferowych, obecny na rynku szkoleniowym ponad dziesięć lat.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 11.00 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Podmioty powiązane.
1. Jak ustalić krąg podmiotów powiązanych – powiązania kapitałowe, członkostwo w organach statutowych, powiązania rodzinne (przykłady)
II. Zasada ceny rynkowej.
1. Dlaczego warunki transakcji z podmiotami powiązanymi nie mogą odbiegać od warunków rynkowych?
2. W jaki sposób zbadać i udowodnić rynkowość transakcji z podmiotem powiązanym – metody weryfikacji cen transferowych
III. Dokumentacja cen transferowych.
1. Jednorodny charakter transakcji
2. Wartość transakcji kontrolowanej i progi dokumentacyjne
3. Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji
4. Elementy dokumentacji lokalnej
5. Pozostałe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze: oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, informacja o cenach transferowych (TP-R)
IV. Elementy dokumentacji lokalnej dla przykładowych transakcji: udzielenia kredytu i pożyczki, prowadzenia rachunków bankowych bieżących i terminowych, emisji obligacji.
V. Sposób ujęcia przykładowych transakcji w TPR.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.