Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Przekazanie pracownikom oraz Członkom Organów Zarządzających Banków Spółdzielczych kluczowych informacji związanych z bezpieczeństwem funkcjonowaniem banków, zarówno fizycznym jak i cyfrowym.

 Adresaci szkolenia:

Pracownicy banku spółdzielczego oraz członkowie Rad Nadzorczych.

Forma szkolenia:

Szkolenie online prowadzone jest w formie prezentacji w kilku modułach. Po każdym module następuje przerwa, w trakcie której Prowadzący odpowiada na zadane na czacie pytania Uczestników.
Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na żywo i za pomocą czatu przez cały czas trwania szkolenia.

TRENER: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Bezpieczeństwo fizyczne banku
 • Bezpieczeństwo osób i mienia w banku
 • Aktualne trendy w zakresie napadów na banki
 • Czynniki mające wpływ na ryzyko napadu na bank
 • Techniczne zabezpieczenia antynapadowe
 • Zasady postępowania podczas sytuacji niebezpiecznych
 1. Bezpieczeństwo cyfrowe banku – Cyberbezpieczeństwo
 • Pojęcie cyberbezpieczeństwa
 • Elementy tworzące cyberbezpiczeństwo
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa w świetle ustawy z 5 lipca 2018 r.
 • Cyberbezpieczeństwo w ujęciu danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • Rodzaje cyberataków
 • Przykłady cyberataków
 1. Ciągłość działania banku
 • Podstawowe pojęcia z zakresu ciągłości działania
 • Zapewnienie ciągłości usług IT
 • Ciągłość działania w świetle Rekomendacji M
 • Klasyczny cykl ciągłości działania
 • Polityka zapewnienia ciągłości działania banku
 1. Plany awaryjne banku
 • Podstawowe pojęcia
 • Bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego w świetle Rekomendacji D
 • Czynniki kształtujące profil ryzyka braku ciągłości działania banku
 • Źródła informacji w procesie planowania awaryjnego
 • Elementy ograniczające występowanie zdarzeń i ich skutków – działania proaktywne
 • Wybrane czynniki zwiększające ryzyko

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.