Data rozpoczęcia szkolenia:

09.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

Błędy, które mogą zostać popełnione w procesie autozapisu, mogą skutkować nałożeniem wysokich sankcji na pracodawcę, jeżeli proces ten zostanie przeprowadzony nieprawidłowo. W przypadku powstania nieprawidłowości, wielu błędów nie można poprawić. Warto przygotować się do autozapisu, aby proces ten szczegółowo zaplanować, przeprowadzić go sprawnie i prawidłowo.

CELE SZKOLENIA:

 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę PPK do przeprowadzenia procesu autozapisu do PPK w I kwartale 2023r.,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu PPK w zakładzie pracy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Na szkoleniu zostanie szczegółowo omówiony proces autozapisu do PPK, który po raz pierwszy pracodawcy będą przeprowadzać w I kwartale 2023r. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu jest szczególnie ważne w związku z rozpoczęciem przez PIP kontroli w zakresie prawidłowego prowadzenia programu PPK przez pracodawców.
 • Udział w szkoleniu będzie również okazją do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z procesem autozapisu, a także zasygnalizowania problemów, które mogą się w tym okresie pojawić.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 290 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Autozapis do PPK w marcu/kwietniu 2023r.
1. Termin wdrożenia PPK w zakładzie pracy a obowiązek autozapisu w 2023r.
2. Kogo dotyczy autozapis do PPK? Czy proces autozapisu dotyczy wszystkich osób zatrudnionych?
3. Weryfikacja wieku osób zatrudnionych/uczestników PPK pod kątem autozapisu.
4. Autozapis a osoby w wieku 55+.
5. Autozapis a osoby, które ukończyły 70 r.ż. – złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez osobę, która ukończyła 70 lat.
6. Autozapis do PPK a osoba nowozatrudniona w I kwartale 2023r.
7. Autozapis a osoba długotrwale nieobecna (długotrwała choroba, urlop macierzyński i rodzicielski).
8. Obowiązek zapisania pracownika do PPK w procesie autozapisu a przebywanie pracownika na urlopie bezpłatnym.
9. Obowiązek informacyjny pracodawcy związany z autozapisem:
• termin w którym pracodawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny,
• skutki wypełnienia obowiązku informacyjnego znacznie przed terminem (w 2022r.),
• forma wypełnienia obowiązku informacyjnego,
• osoby wobec których należy wypełnić obowiązek informacyjny – co z osobami powyżej 55 r. ż.?
• wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób zatrudnionych na początku 2023r.,
• wypełnianie obowiązku informacyjnego w przypadku osób długotrwale nieobecnych,
• jakie informacje należy pracownikom przekazać, aby właściwie wypełnić obowiązek informacyjny nałożony ustawą o PPK?
• przykładowa forma wypełnienia obowiązku informacyjnego – wzór informacji dla pracowników,
• w jaki sposób dokumentować fakt wypełnienia obowiązku informacyjnego dla celów kontroli PIP?
II. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK a autozapis w 2023r.
1. Termin obowiązywania dotychczas złożonych deklaracji z rezygnacją – do kiedy jest skuteczna poprzednia rezygnacja?
2. Od kiedy będzie stosowana nowa deklaracja z rezygnacją – maksymalny okres jej obowiązywania.
3. Od kiedy można przyjmować od pracowników deklaracje z rezygnacją na kolejny okres?
4. Z jaką datą najlepiej wypełnić deklaracje z rezygnacją?
5. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby deklaracja z rezygnacją miała moc prawną i była skuteczna? Kiedy deklaracja z rezygnacją nie będzie ważna?
6. Czy pracownik może wycofać deklarację z rezygnacją?
7. Zmieniony wzór deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK od listopada 2022r.
III. Obowiązki pracodawcy w przypadku niezłożenia przez pracownika deklaracji z rezygnacją na kolejny 4-letni okres.
1. Niezłożenie nowej deklaracji z rezygnacją przez pracownika dla którego została już zawarta umowa o prowadzenie.
2. Niezłożenie nowej deklaracji z rezygnacją przez pracownika, który dotychczas nie był uczestnikiem PPK (obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie – termin zawarcia umowy).
3. Autozapis do PPK a zmiana instytucji finansowej.
IV. Termin zawarcia umowy o prowadzenie dla osoby zatrudnionej, która złoży deklarację z rezygnacją w momencie autozapisu w 2023r., a następnie będzie chciała jednak dołączyć do programu PPK (np. złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK).
V. Autozapis do PPK a pracownik zwolniony, zatrudniany ponownie po 1 kwietnia 2023r.
VI. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej w związku z autozapisem.
1. Jakie informacje pracodawca zobowiązany jest przekazać instytucji finansowej w związku z autozapisem?
2. W jakiej formie i w jakim terminie informacje te powinny zostać przekazane instytucji finansowej?
VII. Mikroprzedsiębiorca, który był zwolniony z tworzenia PPK a autozapis w 2023r.
1. Jakie warunki musiał spełniać dotychczas mikroprzedsiębiorca, aby był zwolniony z tworzenia PPK?
2. Jakie działania w związku z autozapisem powinien podjąć mikroprzedsiębiorca w prowadzonym przez siebie zakładzie pracy?
3. Kiedy mikroprzedsiębiorca będzie nadal zwolniony z tworzenia PPK?
4. W jakim terminie mikroprzedsiębiorca musi utworzyć PPK, jeżeli nie będzie spełniał warunków do zwolnienia z tworzenia PPK w nowym okresie? Jak ustalić terminy na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie? – przykład.
VIII. Autozapis do PPK a naliczanie pierwszych wpłat na liście płac w 2023r.
1. Kiedy należy naliczyć pierwszą wpłatę do PPK dla osoby objętej autozapisem?
2. Moment złożenia nowej deklaracji z rezygnacją a naliczenie pierwszej wpłaty? – przykłady.
3. Problemy praktyczne z naliczeniem wynagrodzeń wypłacanych na dzień 1 marca 2023r. – wypłata wynagrodzenia a złożenie nowej deklaracji z rezygnacją.
4. Naliczenie wpłaty do PPK po 28 lutego 2023r. a złożenie nowej deklaracji z rezygnacją po wypłacie wynagrodzenia – przykłady.
5. Wnioski związane z wysokością naliczanych wpłat do PPK złożone w poprzednim okresie a wysokość naliczanych wpłat do PPK po autozapisie.
6. Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat do PPK po złożeniu nowej deklaracji z rezygnacją – kiedy należy naliczyć pierwszą wpłatę?
IX. Wypłaty wynagrodzenia po 28 lutego 2023r. dla pracowników zwolnionych przed 1 marca 2023r. – czy od takich wypłat należy pobrać wpłaty do PPK w związku z obowiązkiem autozapisem? („trzynastki”, premie roczne, wypłaty na 10-tego itp.).
X. Odprowadzenie do instytucji finansowej wpłat pobranych w marcu 2023r.
1. W jakim terminie należy odprowadzić wpłaty pobrane w marcu 2023r.?
2. Czy wpłaty pobrane w marcu 2023r. można od razu w tym samym miesiącu odprowadzić do instytucji finansowej?
3. Konsekwencje odprowadzenia wpłat pobranych w marcu 2023r. i przekazanych w tym samym miesiącu do instytucji finansowej.
XI. Korygowanie błędów popełnionych w procesie autozapisu.
1. Niepobranie pierwszej wpłaty w nowym okresie.
2. Niezawarcie umowy o prowadzenie przed dokonaniem pierwszej wpłaty.
3. Przekazanie do instytucji finansowej wpłaty mimo złożenia przez pracownika nowej deklaracji z rezygnacją.
4. Naliczenie wpłaty w nowym okresie w nieprawidłowej wysokości.
XII. Harmonogram działań podmiotu zatrudniającego w okresie autozapisu w 2023r. – zaplanowanie procesu.
XIII. Problemy pracodawców związane z procesem autozapisu w 2023r.
1. Brak możliwości wypełnienia obowiązku informacyjnego – pracownicy nieobecni.
2. Pracownik nieobecny a konieczność naliczenia pierwszej wpłaty.
3. Niezawarcie umowy o prowadzenie i nienaliczenie pierwszej wpłaty w nowym okresie.
4. Brak możliwości złożenia przez pracowników nowych deklaracji z rezygnacją przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w marcu 2023r.
5. Problemy zakładów pracy z dużą liczbą zatrudnionych (problem z dostarczeniem deklaracji z rezygnacją, duża ilość dokumentów do wprowadzenia do systemu kadrowo-płacowego itd.).
XIV. Sankcje dla pracodawców w związku z nieprawidłowym wypełnieniem obowiązków związanych z autozapisem do PPK.
XV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.