Data rozpoczęcia szkolenia:

14.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej, w tym:

 • pozna podstawy prawne działalności gospodarczej i zbierze odpowiednią dokumentację podatkową firmy na uproszczonej księgowości,
 • oceni sprawozdania finansowe (w tym uproszczony bilans, rachunek zysków i strat),
 • zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki.

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie stanowi kompendium wiedzy dla początkujących pracowników kredytowych w bankach w zakresie udzielania kredytów na działalność gospodarczą – ogólne zasady procesu kredytowego w banku.

Adresaci:

początkujący pracownicy kredytowi w bankach spółdzielczych.

Trener: Ewa Kollat-Możdżeń – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji  i monitoringu kredytów, wieloletni pracownik i dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB Bank, trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Zdolność kredytowa – krótkie podstawy prawne.
 2. Produkty kredytowe – ich dobór do potrzeb klienta, przygotowanie oferty kredytowej.
 3. Wniosek kredytowy – elementy + załączniki do wniosku oraz dokumentacja kredytowa w zależności od prowadzonej sprawozdawczości.
 4. Zewnętrzne źródła informacji o Kliencie – BIK, KRD, BIK PRZEDSIEBIORCA, wywiadownie gospodarcze, analizy branż – ich wpływ na ocenę ryzyka przedsiębiorcy.
 5. Analiza kredytowa:
 • budowa i ocena bilansu w kontekście relacji zasobów i źródeł finansowania,
 • funkcje rachunku zysków i strat wraz z identyfikacją kluczowych pozycji przychodów i kosztów – uproszczona formuła,
 • ocena źródeł finansowania i zdolności generowania nadwyżek finansowych,
 • podstawowe wskaźniki niezbędne do oceny sytuacji  finansowej przedsiębiorstwa.
 1. Elementy standardowej aplikacji kredytowej – omówienie ryzyk (inaczej: jak pisać raport kredytowy?), elementy niezbędne do oceny zdolności kredytowe, zdolność do spłaty wyliczanie i interpretacja.
 2. Przykład.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.