Data rozpoczęcia szkolenia:

26.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Szkolenie  służy  przekazaniu  uczestnikom  praktycznej  wiedzy i sprawdzonych metod oceny ryzyka  w  systemie  bezpieczeństwa informacji, które ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom oraz doskonalą  system zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001.

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • będą w stanie samodzielnie wykonać klasyfikację oraz analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji;
 • zobaczą wartości jakie przynosi nie tylko wdrożenie w Banku systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale również jego utrzymanie i rozwój;
 • nauczą się, jak w prosty sposób można wypełnić wymagania, które stawia przed bankami nadzorca rynku w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • będą potrafili utrzymywać i rozwijać system zarządzania bezpieczeństwem informacji  w taki sposób, aby przynosił dla banku wymierne korzyści;
 • poznają najczęściej popełniane błędy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i dowiedzą się jak ich unikać;
 • zrozumieją istotę działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

wiedzę przekazuje praktyk

Adresaci:

 • Członkowie Zarządu nadzorujący obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku
 • Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT
 • Właściciele procesów biznesowych
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Trener: PAWEŁ WĄSIK – Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg BS 25999, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO /IEC 27001:2013, Ethical Hacking and Countermeasures, Risk Manager ISO 31000, UX-PM. Specjalista i szkoleniowiec w zakresie przygotowania, wdrożenia, nadzoru, zarządzania Systemem Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z wymaganiami ISO 22301 oraz Rekomendacją D i M Komisji Nadzoru Finansowego; w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz z zakresu IT.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Bezpieczeństwo informacji
 • Szanse, czy tylko obowiązki?
 1. Wymagania
 • Klasyfikacja informacji
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • Jakość danych
 • Dlaczego to robimy? Jak to ma działać? Co z tego będziemy mieli? Komu i co raportować?
 • Korzyści z utrzymywania systemu.
 1. Praktyka
 • Od klasyfikacji informacji do analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji – zróbmy to sami
 1. Przetwarzanie danych w chmurze (przetwarzanie danych zgodnie z Polish Cloud)
 • Jak zaplanować wdrożenie?
 • Jak wykonać analizę ryzyka?
 • Jak dostosować Bank do przetwarzania danych w chmurze?

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.