Data rozpoczęcia szkolenia:

06.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie analityka lub doradcy do pracy w banku spółdzielczym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Nabycie umiejętności, przez analityków kredytowych, czytania i analizy sprawozdań finansowych klientów na pełnej sprawozdawczości.
 • Wyciąganie wniosków z analizy.
 • Zwrócenie uwagi, jakie informacje są ważne w raporcie kredytowym w celu minimalizacji ryzyka kredytowego.

ADERSACI: Pracownicy komórek kredytowych w bankach spółdzielczych.

PROWADZĄCA: EWA KOLLAT-MOŻDŻEŃ – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i monitoringu kredytów, wieloletni pracownik i dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB Bank, trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Działalność gospodarcza przedsiębiorców – model biznesowy klienta:
a. forma prawna i zakres odpowiedzialności za zobowiązania,
b. branża,
c. właściciel, zarządzający,
d. produkt,
e. rynek,
f. koniunktura gospodarcza.
2. Analiza sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów gotówki, zmian w kapitale własnym, badanie biegłego rewidenta).
3. Analiza finansowa:
a. bilans – zawartość informacyjna aktywów i pasywów,
b. określenie zadłużenia firmy,
c. sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku,
d. analiza struktury bilansu,
e. wyliczanie potrzeb obrotowych – ćwiczenia praktyczne.
4. Rachunek zysków i strat – charakterystyka przychodów i kosztów:
a. źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej – rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów,
b. analiza wyników na poszczególnych etapach rachunku zysków i strat.
5. Ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
6. Określenie zdolności do spłaty i rozwoju (EBIT i EBIDA).
7. Ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych:
a. przepływy z działalności operacyjnej,
b. przepływy z działalności inwestycyjnej,
c. przepływy z działalności finansowej.
8. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej, płynności i sprawności zarządzania, działalności, rentowności.
9. Przykład – analiza finansowa i wskazanie ryzyk.
10. Pytania i dyskusja

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie




  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .