Data rozpoczęcia szkolenia:

13.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji menedżerskich w zakresie stosowania różnych stylów kierowania ludźmi w zależności od potrzeb sytuacji.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Poznanie zarządzania sytuacyjnego, doskonalenie kompetencji różnicowania stylu kierowania w zależności od sytuacji i pracownika.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób, które są menedżerami lub przygotowują się do objęcia roli kierowniczej.

PROWADZĄCA: MAGDALENA OLECHNOWICZ – Od 16 lat trenerka biznesu i konsultantka. Zrealizowała ponad 10 tysięcy godzin dydaktycznych, przeszkoliła ponad 8 tysięcy osób. Szkoli menedżerów różnych szczebli, w różnych branżach (finansowa, produkcyjna, handlowa, administracji publicznej). Jest praktykiem biznesu, posiada doświadczenie menedżerskie. Z wykształcenia magister zarządzania. Posiada certyfikat coacha (Practitioner Coach Diploma) oraz eksperta diagnozy kompetencji (Certified Assessor for Assessment and Development Center).

CENA: 190 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 11.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Elementy przywództwa sytuacyjnego.
 2. Od czego powinien zależeć styl kierowania – nie tylko od własnych preferencji kierownika.
 3. Twardy czy miękki styl, a może styl dostosowany do potrzeb sytuacji.
 4. Jak rozpoznać poziom gotowości pracownika do realizacji zadania.
 5. Jak poziom gotowości pracownika wpływa na częstotliwość rozmów z nim, formy kontrolowania jego pracy, dawanie wskazówek, poprawianie po nim itp.
 6. Usamodzielnianie nowego pracownika.
 7. Rozmowa z pracownikiem okazującym niechęć wobec zadania.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .